ΠΑΑ: Τα 3+1 προγράμματα που θα προκηρυχθούν έως τον Απρίλιο

Με 3+1 προσκλήσεις προγραμμάτων στις αποσκευές του, που θα προκηρυχθούν μέχρι και τον Απρίλιο, ανεβαίνει στην 30ή Agrotica η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, που είναι σχεδόν έτοιμη να ενεργοποιήσει τις πρώτες παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

ΟΠ: Στο 10% της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας παραγωγής το πρώτο έτος το ποσό στήριξης

Με σημαντική καθυστέρηση, εάν λάβουμε υπόψη μας το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί από τις διαχειριστικές υπηρεσίες ήδη από πέρσι, προκηρύσσεται τελικά μέσα στον Φεβρουάριο η Παρέμβαση Π3-77-1.1 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα της γεωργίας», με τον προϋπολογισμό να εκτιμάται στα 32 εκατ. ευρώ περίπου.

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

  •  10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση.
  • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση.
  •  6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση.
  • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση.
  • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Δράση 1: Τα μέγιστα ποσά στήριξης

Είδος
καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης
(ευρώ/ha/έτος)

Ελαιοποιήσιμη ελιά

692

Επιτραπέζια ελιά

712

Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδα

873

Σταφύλια οινοποιήσιμα

856

Μηλοειδή

665

Πυρηνόκαρπα

951

Εσπεριδοειδή

447

Ακρόδρυα

889

Αραβόσιτος

624

Χειμερινά σιτηρά

216

Ρύζι

543

Μηδική, τριφύλλι

882

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
(βίκος, μπιζέλι κ.λπ.)

584

Όσπρια

653

Βαμβάκι

701

Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο κ.λπ.

694

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά

1.294

Λοιπές δενδρώδεις

900

Καπνός

744

Φυλλώδη (πατάτα κ.λπ.)

848

Ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά

1.957

Μεταποίηση με αυξημένα κριτήρια επιλογής

Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να εκδοθεί η ΚΥΑ που θα θέσει τις βάσεις για την Παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», με προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ περίπου. Όπως είχε γράψει η «ΥΧ», τα κριτήρια επιλογής εγκρίθηκαν ήδη από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασής της στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο της παρέμβασης είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: Η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ), η εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ, η χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, η διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης, η καινοτομία κ.ά.

Σημειώνεται ότι η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής, πάντως, εξαρτάται αφενός από την κατεύθυνση της επένδυσης, εάν δηλαδή θα υπάγεται στην ίδρυση ή στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, αφετέρου από το ίδιο το προϊόν που μεταποιείται/εμπορεύεται.

Δράση 2: Τα ετήσια ποσά στήριξης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ/ha

Κατηγορία ζώου

Ύψος ενίσχυσης (ευρώ/ha)

Πρόβατα

257

Αίγες

232

Βοοειδή

281

Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής

350

Νιτρορύπανση από το ΠΑΑ

Σε αναμονή βρίσκονται πολλοί παραγωγοί για την ενεργοποίηση δύο προσκλήσεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022.

 Η μία πρόσκληση είναι νέα, και διετούς διάρκειας δεσμεύσεων, και αφορά την εφαρμογή της δράσης σε πέντε συγκεκριμένες περιοχές: Θεσσαλικό Πεδίο, Περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας, Πεδιάδα Ανατολικά & Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας, Περιοχή του νότιου τμήματος του ποταμού Έβρου και Περιοχή του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων της νέας πρόσκλησης θα πραγματοποιηθούν βάσει της ΕΑΕ έτους 2023 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2024 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2023 – εαρινές καλλιέργειες 2024) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων.

 Η άλλη πρόσκληση αποτελεί ετήσια παράταση της 2ης και 3ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 για όσους/όσες δικαιούχους το επιθυμούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης για παράταση είναι οι δικαιούχοι να έχουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο το έτος εφαρμογής 2023 και αμέσως μετά τη λήξη των διετών δεσμεύσεών τους τη 15η Φεβρουαρίου 2024, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων για το έτος 2024 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2023 – εαρινές καλλιέργειες 2024) χωρίς να υπάρξει διακοπή.

Νεοεισερχόμενοι στα Βιολογικά με τριετή δέσμευση

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, που θέλει να κερδίσει το ΥΠΑΑΤ είναι η προκήρυξη πριν από το Πάσχα της Παρέμβασης Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία), ύψους 300 εκατ. ευρώ περίπου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει δύο δράσεις:

 • Δράση 1: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι αροτραίες και μόνιμες καλλιέργειες. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και οι υδροπονικές καλλιέργειες. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, το ελάχιστο μέγεθος της ενταγμένης εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,4 ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 ha για μεικτές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματική καλλιέργεια.

Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των ενταγμένων ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

 •  Δράση 2: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Οι τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία είναι οι εξής: βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα μηνών.