ΠΑΑ: Τα μυστικά για έναν επιτυχημένο φάκελο Νέου Αγρότη

του Θανάση Κούντρια, γεωπόνου MSc, προέδρου «Αγρομηχανικής Βόλου»

Σε λίγες ημέρες ξεκινάει και επίσημα η κατάθεση των φακέλων ένταξης για την τρίτη πρόσκληση του προγράμματος Εγκατάστασης Νέων Αγροτών του Μέτρου 6.1.

Ήδη γνωρίζουμε, από την προδημοσίευση της πρόσκλησης στις 07-04-2021 και την κοινοποίηση των βασικών προϋποθέσεων του νέου προγράμματος, ότι αυτό το πρόγραμμα θα έχει πολύ έντονο ενδιαφέρον από πλευράς υποψήφιων προς ένταξη σε αυτό παραγωγών. Και αυτό φάνηκε ακόμα πιο ξεκάθαρα στη διαδικασία των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, όπου το ενδιαφέρον για εύρεση και ένταξη στο σύστημα καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων από νεοεισερχόμενους ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.

Σε αυτό, βέβαια, συνετέλεσε και το γεγονός ότι ανακοινώθηκε ένα πολύ υψηλό ποσό για τον κάθε υποψήφιο δικαιούχο που θα ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ και το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιμο είναι και αυτό αρκετά υψηλό, κάνοντάς το ακόμα πιο ελκυστικό για τους υποψηφίους, αφού μπορεί να εντάξει έναν μεγάλο αριθμό ατόμων.

Ποια είναι, όμως, τα μυστικά για έναν επιτυχημένο φάκελο; Πώς μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερη βαθμολογία, ώστε να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια για την εν δυνάμει ένταξή μας στο πρόγραμμα; Πού οφείλει να δώσει αυξημένη βαρύτητα ο κάθε υποψήφιος, ώστε να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα, που θα του δώσει μια πρόσθετη ώθηση για μια δυναμική μελλοντική παραγωγική διαδικασία;

Κριτήρια και σημεία βελτίωσης

Κατ’ αρχάς, το πρόγραμμα είναι ένα σύνολο βαθμολογικών παραμέτρων, τις οποίες ο υποψήφιος νέος γεωργός, μαζί με τον μελετητή του, πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη για το στήσιμο ενός δυναμικού φακέλου αίτησης ένταξης.

Εδώ υπάρχουν κάποια κριτήρια που είναι δυναμικά και μπορούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία του υποψηφίου και κάποια άλλα που δεν επιδέχονται παρεμβάσεων.

✱ Ένα δυναμικό κριτήριο που βελτιώνει τη βαθμολογία του υποψηφίου είναι η τυπική απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης (αρχική παραγωγική δυναμική της εκμετάλλευσης), που έχει δημιουργήσει με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2021. Έτσι, αν έχει δημιουργηθεί μια υφιστάμενη κατάσταση έως 15.000 ευρώ τυπικής απόδοσης, το σχέδιο βαθμολογείται με 4,5 μόρια. Αν η υφιστάμενη κατάσταση έχει τυπική απόδοση από 15.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, το σχέδιο βαθμολογείται με 7,2 μόρια, ενώ αν είναι πάνω από 20.000 ευρώ, το σχέδιο βαθμολογείται με 9 μόρια.

✱ Ένα άλλο κριτήριο που έχει αξιόλογη μοριοδότηση και μπορεί να διαφοροποιήσει έναν φάκελο σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι το ποσοστό ιδιοκτησίας. Εδώ, κάποιος που δηλώνει ιδιόκτητο το σύνολο της εκμετάλλευσης απολαμβάνει και το σύνολο των 11 μορίων του κριτηρίου, που από μόνο του διαφοροποιεί τη βαθμολογία, του συγκεκριμένου φακέλου σε σχέση με τους υπόλοιπους.

✱ Επιπλέον βαθμολογία αλλά και πρόσθετο χρηματικό ποσό, μπορεί να δώσει ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Εδώ, αν ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε ορεινή περιοχή με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους, ο φάκελος απολαμβάνει το σύνολο των 9 μορίων του κριτηρίου, ενώ και το χρηματικό ποσό που διεκδικεί ο δικαιούχος είναι το ανώτερο.

✱ Ακόμη, αναφερόμενοι στα εισοδηματικά κριτήρια των υποψηφίων, αν ο υποψήφιος έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 7.500 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, παίρνει τα 5 μόρια του κριτηρίου. Αν, πάλι, έχει και πάνω από έναν χρόνο αποδεδειγμένη ανεργία, παίρνει επιπλέον 3 μόρια στα εισοδηματικά κριτήρια.

✱ Μικρής βαθμολογικής βαρύτητας, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι και το κριτήριο της συμμετοχής σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, το οποίο προσθέτει στον φάκελο του υποψηφίου 2 μόρια. Εδώ παρατηρείται το φαινόμενο κάποιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί να εκβιάζουν τους παραγωγούς να κάνουν τους φακέλους σε αυτούς, ώστε να τους εντάξουν στην υποτιθέμενη ομάδα παραγωγών και για αυτή την ένταξη να τους ζητείται να καταβάλουν ένα αξιοσέβαστο ποσό.

✱ Κριτήρια, βέβαια, όπως ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων δεν μπορούν να επηρεαστούν, αφού αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου γεωτεχνικής κατεύθυνσης, απολαμβάνει το σύνολο των 6 μορίων του κριτηρίου.

✱ Όσον αφορά τον προσανατολισμό της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση, αν η εκμετάλλευση εισαχθεί στο σύνολό της σε φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα βιολογικής γεωργίας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης, τότε η βαθμολογία του σχεδίου προσαυξάνεται κατά ακόμα 7 μόρια. Αν πάλι γίνουν και επενδύσεις πάνω από 17.500 ευρώ, ο υποψήφιος απολαμβάνει επιπλέον 10 μόρια.

✱ Υπάρχει και το κριτήριο του προσανατολισμού της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους τομείς στρατηγικού σχεδιασμού της κάθε περιφέρειας, όπου ανάλογα με τις καλλιέργειες της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου, το σχέδιο απολαμβάνει επιπλέον μοριοδότηση μέχρι και 29 μόρια.

Προσοχή στους επιτήδειους

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να προσεχθεί, ιδιαίτερα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η λαθροχειρία που θα επιδιώξουν για ακόμα μια φορά συγκεκριμένοι επιτήδειοι για να επιτύχουν τεχνητά υψηλότερες βαθμολογίες.

Ήδη, έχουν τελματώσει με τις ενέργειές τους το προηγούμενο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, δημιουργώντας τεχνητά υψηλές βαθμολογίες με επενδύσεις που δεν είχαν ποτέ σκοπό να υλοποιήσουν. Οφείλουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι ιδιαίτερα αυστηροί προς όλες τις κατευθύνσεις για να μην τελματώσει ακόμα ένα σημαντικό πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί σε κάθε τόνο ότι το κάθε ποσό που προσφέρεται ως κίνητρο για την πρώτη εγκατάσταση μπορεί να φαντάζει μεγάλο, αλλά, στην πραγματικότητα, είναι μικρό, αν ο υποψήφιος δεν το αξιοποιήσει ανάλογα για τη βελτίωση των συνθηκών της γεωργικής του εκμετάλλευσης.