Η παγκόσμια αγορά των ρομπότ αγροτεχνολογίας θα διπλασιαστεί τα επόμενα πέντε χρόνια

Η έλλειψη εργατικών χεριών με την παράλληλη ανάγκη για βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές ενδέχεται να οδηγήσει στον διπλασιασμό της αξίας της παγκόσμιας αγοράς αγροτικών ρομπότ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ολλανδικής τράπεζας ABN AMRO.

Μέσω της έρευνας για την αγορά των drones, των αυτοματισμών αρμέγματος και σίτισης και των αυτόματων τρακτέρ, η τράπεζα εκτιμά ότι η μέση ετήσια αύξηση μέχρι το 2025 θα είναι της τάξης του 15%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις από την τράπεζα, η υπάρχουσα παγκόσμια αγορά για τον τομέα της αγροτεχνολογίας ανέρχεται σε 6,2 δισ. ευρώ.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού συνέβαλαν αρνητικά στην έλλειψη εργατικού δυναμικού που ενισχύεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στα διεθνή ταξίδια μεταναστών και εποχικών εργαζομένων και οι απαιτήσεις των καταναλωτών και των νομοθετικών ρυθμίσεων για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων αποτελούν τους κύριους παράγοντες αύξησης του αναμενόμενου διπλασιασμού το 2025.

Όσον αφορά την Ολλανδία, μία από τις χώρες πρωτοπόρους στις αγροτικές τεχνολογίες στο χωράφι, η τράπεζα καταγράφει ότι οι Ολλανδοί παραγωγοί έχουν σήμερα μερίδιο αγοράς 11% (715 εκατ. ευρώ), κυρίως χάρη στα κυρίαρχα μερίδια αγοράς στα ρομπότ αρμέγματος και σίτισης. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της ολλανδικής αγροτεχνολογίας είναι σε θέση να αυξηθεί σε 2,5 δισ. ευρώ το 2030, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 13%.

Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

Ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός οδηγεί στην ανάγκη για αποτελεσματικότερη παραγωγή τροφίμων, τη στιγμή που οι διαθέσιμες καλλιεργήσιμες εκτάσεις μειώνονται. Σύμφωνα με την ολλανδική τράπεζα, οι προτιμήσεις των καταναλωτών για βιώσιμα και βιολογικά τρόφιμα και οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση των ποσοτήτων χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αντιβιοτικών, όπως η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», ασκούν επιπλέον πίεση στην παραγωγή τροφίμων, αλλά είναι επίσης πιθανό να επιταχύνουν το ενδιαφέρον των αγροτών για την καινοτομία.