Πανεπιστήμιο Περντιού: Εργατικά χέρια, ασφάλεια τροφίμων και χρηματοδότηση ενισχύονται από την τεχνολογία

Τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες θα διευκολύνουν και θα συμβάλουν στις βασικές τάσεις του 2024 στον αγροδιατροφικό τομέα παρουσίασε το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Περντιού και ο καθηγητής Δρ Allan Gray. O ίδιος τόνισε ότι, κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό για το 2024, είναι ζωτικής σημασίας η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η αναγνώριση του ρόλου της στην επιτάχυνση των τάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τον αγροτικό τομέα παγκοσμίως.

Πιο αναλυτικά, διερευνήθηκαν πέντε βασικές τάσεις και ο ρόλος της τεχνολογίας σε αυτές:

1. Βιωσιμότητα. Η αειφορία τονίζεται ολοένα και περισσότερο στη γεωργική βιομηχανία, μέσα από την αυξανόμενη υιοθέτηση πρακτικών που δίνουν προτεραιότητα στην υγεία του εδάφους, την ποιότητα των υδάτων και τη βιοποικιλότητα. Η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας προς αυτήν τη στροφή προς ένα βιώσιμο περιβάλλον. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα άρδευσης χρησιμοποιούν αισθητήρες για αποτελεσματική διαχείριση του νερού, μειώνοντας τα απόβλητα.

Η γεωργία ακριβείας χρησιμοποιεί GPS, αισθητήρες και drones για λεπτομερή παρακολούθηση της υγείας του εδάφους και των καλλιεργειών. Αυτή η τεχνολογική ενοποίηση επιτρέπει την ακριβή εφαρμογή νερού και θρεπτικών συστατικών, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τον αναπόσπαστο ρόλο της τεχνολογίας στη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία.

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός. Ο τομέας γνωρίζει μια ψηφιακή επανάσταση, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν προγνωστικές πληροφορίες, βελτιστοποιούν την επεξεργασία των τροφίμων και ενισχύουν την αποδοτικότητα της παραγωγής. Επιπλέον, ο ρόλος του IoT στη γεωργία ακριβείας υπογραμμίζει μια στροφή προς βιώσιμες πρακτικές που βασίζονται σε δεδομένα, συμβάλλοντας στη βελτιωμένη παραγωγικότητα και διαχείριση των πόρων.

3. Αντιμετώπιση εργασιακών προκλήσεων. Για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ο αγροτικός τομέας υιοθετεί λύσεις υψηλής τεχνολογίας, όπως η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις υιοθετούν τεχνολογίες όπως αυτόνομα τρακτέρ και drone για να αυτοματοποιήσουν παραδοσιακές χειρωνακτικές εργασίες στο χωράφι.

4. Ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια τροφίμων. Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στην ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων είναι μεγάλος, με τα ψηφιακά εργαλεία να διασφαλίζουν την ακεραιότητα των προϊόντων διατροφής, φτάνοντας στους καταναλωτές με πληθώρα πληροφοριών για την παραγωγή και την προώθησή τους.

5. Χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση του blockchain και της τεχνητής νοημοσύνης στα χρηματοοικονομικά αναδιαμορφώνει τις δραστηριότητες των αγροτικών επιχειρήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, προσφέροντας πληροφορίες για πιο ενημερωμένες αποφάσεις δανεισμού και διαχείρισης κινδύνων.