Πανεπιστήμιο Wageningen: Παγκόσμια καταγραφή των ψηφιακών εργαλείων για αύξηση των επενδύσεων στην αγορά

Την υιοθέτηση των ψηφιακών εργαλείων στον αγροτικό τομέα, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται παγκοσμίως, θα καταγράψει το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen, με σκοπό να βοηθήσει στην καθοδήγηση των επενδύσεων και στην ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων.

Αφορμή για τα παραπάνω ήταν η έρευνα του Τεχνικού Κέντρου Γεωργίας και Αγροτικής Συνεργασίας (CTA) για την εφαρμογή τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα της Αφρικής. Η έκθεση προσδιόρισε σχεδόν 400 διαφορετικές ψηφιακές γεωργικές λύσεις, με 33 εκατομμύρια εγγεγραμμένους αγρότες σε ολόκληρη την ήπειρο, αλλά διαπίστωσε ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών αντιπροσώπευε μόνο ένα κλάσμα μιας δυνητικής αγοράς 2,3 δισ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, το Πανεπιστήμιο του Wageningen αναμένεται να αυξήσει την παρακολούθηση της εφαρμογής των ψηφιακών εργαλείων, όπως οι πλατφόρμες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, η σύνδεση της αγοράς και η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως drones και ρομπότ, σε άλλες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος παγκοσμίως.

Η συγκέντρωση τακτικών δεδομένων, τάσεων και πληροφοριών σχετικά με την ψηφιοποίηση θα βοηθούσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις εταιρείες, τις ΜΚΟ και τους δωρητές που εργάζονται στο σύστημα τροφίμων να υποστηρίξουν τη μετάβαση στη βιώσιμη γεωργία. «Το Πανεπιστήμιο του Wageningen κρίνει σκόπιμο να αξιοποιήσει την κληρονομιά τoυ CTA για να συνεχίσει τα θεμέλια που έθεσε τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας», δήλωσε η καθηγήτρια Louise O. Fresco, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολλανδικού Πανεπιστημίου.