Τα πάνω κάτω στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ

Είμαστε αναγκασμένοι να επανασχεδιάσουμε το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα στην Euractiv ο υπουργός ΑΑΤ, Γ. Γεωργαντάς.

Βέβαια, μία ανάγνωση του κειμένου παρατηρήσεων που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για το Εθνικό της Σχέδιο, το οποίο έχει στη διάθεσή της η «ΥΧ», οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Χωρίς να γνωρίζουμε τις παρατηρήσεις της ΕΕ στα Σχέδια των άλλων χωρών, είναι ασυνήθιστο να διαβάζει κανείς σε τέτοιου είδους έγγραφα που αποστέλλονται σε κυβερνήσεις τόσες φορές την επανάληψη των φράσεων «η Ελλάδα καλείται να προσδιορίσει» ή «η Ελλάδα καλείται να διευκρινίσει».

Μπορεί, βέβαια, πολλές παρατηρήσεις να αφορούν συχνά ήσσονος σπουδαιότητας θέματα, ωστόσο οι υπηρεσίες της Κομισιόν θέτουν ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα του Σχεδίου, όπως για παράδειγμα:

✱ Το πώς θα υποστηριχθεί η βελτίωση της παραγωγικότητας που, ως γνωστόν, αποκλίνει σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

 Η περιβαλλοντική πτυχή του Σχεδίου, που ίσως αποτελεί το πιο ελλιπές τμήμα του.

 Οι συνδεδεμένες και οι αναδιανεμητικές ενισχύσεις.

 Τέλος, εκείνο που ίσως προβληματίζει περισσότερο είναι οι αναφορές που υπονοούν ότι η Ελλάδα θέτει στόχους χωρίς να προσδιορίζει τα εργαλεία πολιτικής μέσω των οποίων αυτοί θα επιτευχθούν.

Βέβαια, η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ μπορεί να ισχυριστεί ότι κρίσιμες αποφάσεις που συγκεντρώνουν το ευρύτερο ενδιαφέρον του πολιτικού συστήματος, όπως για παράδειγμα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, ελήφθησαν από τον προηγούμενο υπουργό.

Άλλοι πάλι μπορούν να ισχυριστούν ότι, κατά το πρόσφατο παρελθόν, υπουργός καθυστερούσε τον φάκελο των Συνδεδεμένων έως ότου αποδεχθεί η Κομισιόν (κάτι που βέβαια δεν συνέβη) να δοθεί ενίσχυση σε σύκα που είχε υποσχεθεί ο ίδιος στο ακροατήριό του.

Είναι γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επιφέρει τουλάχιστον βραχυχρόνιες προσαρμογές στο Στρατηγικό Σχέδιο της κάθε χώρας. Στην περίπτωση, όμως, του ΥΠΑΑΤ, η πολιτική του ηγεσία καλείται να λάβει υπόψη της τουλάχιστον ακόμη δύο παραμέτρους.

Πρώτον, δεν είναι προς το συμφέρον της ίδιας να αφήνει να διακινούνται οι πιο ανυπόστατες υποσχέσεις από κάποια αγροτικά μέσα. Θα «λουστεί» η ίδια τις πολιτικές επιπτώσεις τουλάχιστον 10-15 εξωφύλλων αγροτικών μέσων για παράδειγμα, που «βεβαιώνουν» ότι ο ΥΠΑΑΤ ετοιμάζει πρόγραμμα «εξόδου από το αγροτικό επάγγελμα με αμοιβή 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο», ή «επιδότηση της γης που θέλει να αγοράσει κάποιος» και πολλά άλλα αντίστοιχα διασκεδαστικά και ευτράπελα. Ανυπόστατες υποσχέσεις που επίσης πλήττουν και υπονομεύουν την αξιοπιστία και την εικόνα της κυβέρνησης.

Δεύτερον, είναι διαφορετικό να παρουσιάζεις αναλύσεις για την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εντελώς διαφορετικό να ιεραρχείς και να υλοποιείς τις ορθές πολιτικές που απαιτούνται.