Παραγωγή ζωοτροφών από απόβλητα του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων

Με επίκεντρο το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση των αποβλήτων της αγροτοβιομηχανίας και την αξιοποίησή τους στην παραγωγή ζωοτροφών υψηλής προστιθέμενης αξίας, το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ συνεργάζεται με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελιάς Ιμέρων Κοζάνης, και άλλους εταίρους, από το ελαιοτριβείο του οποίου θα λαμβάνει τα απόβλητα της ελαιοποίησης, προκειμένου να γίνει χρήση τους στην παραγωγή ποιοτικών ζωοτροφών.

Σύμφωνα με τον επιστημονικά υπεύθυνο αν. καθηγητή Γεωπονίας, Γεώργιο Μιχαηλίδη, το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και στους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων από ελαιοτριβεία. Σκοπός είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από τα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου και η ανάλυση των απαιτούμενων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και της μικροβιακής χλωρίδας.

«Το έργο είναι πολύ πρόσφατο και σε αρχικό στάδιο δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα. Γίνεται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, αλλά και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος που υπάρχει για την αξιοποίηση των αποβλήτων και τη χρήση τους σε ζωοτροφές υψηλής θρεπτικής αξίας. Στη χώρα μας, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου που σήμερα πετιούνται», σημειώνει ο κ. Μιχαηλίδης.

Παραγωγή ζωοτροφών

Απώτερος στόχος του έργου είναι η παραγωγή ζωοτροφών σε διάφορα μείγματα και αναλογίες μεταξύ συμβατικών πρώτων υλών και δραστικών ουσιών ελαιοτριβείου υψηλής διατροφικής αξίας. «Από τις έρευνές μας θα δούμε εάν τα απόβλητα αυτά θα έχουν ιδιαίτερη σημασία και υψηλές συγκεντρώσεις σε θρεπτικά συστατικά και πολύτιμα στοιχεία και ουσίες. Γνωρίζουμε επιστημονικά πάντως ότι όταν γίνεται η επεξεργασία της ελιάς, υπάρχουν πολλά θρεπτικά στοιχεία τα οποία πηγαίνουν χαμένα», αναφέρει ο αν. καθηγητής του ΑΠΘ.

Οι ζωοτροφές που θα παραχθούν, ενδεχομένως σε μορφή πέλλετ, θα χρησιμοποιηθούν αρχικά για τη διατροφή αγελάδων κρεοπαραγωγής σε φάρμα που υπάρχει στην περιοχή της Κοζάνης και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα αποφασιστεί η πορεία του έργου, όπως και η πλέον κατάλληλη στρατηγική αξιοποίησής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελαιόλαδο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων κατακτά εδώ και χρόνια πολλά βραβεία ποιότητας σε διεθνείς διαγωνισμούς. Σύμφωνα, τέλος, με τον πρόεδρο του ΑΣ Ιμέρων, Δημήτρη Παπαδόπουλο, σήμερα τα απόβλητα του ελαιοτριβείου παραδίδονται σε εταιρεία για την παραγωγή βιομάζας.