Παράταση έως 29/4 της υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των νέων προσκλήσεων για Μείωση Νιτρορύπανσης

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης των νέων Προσκλήσεων της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα» έως τις  29.04.2022 αποφάσισε, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Πιο συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων ισχύει από 14.03.2022 έως 29.04.2022.

Δείτε ΕΔΩ τις αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ:

1η Τροποποίηση της 2ης Πρόσκλησης

1η Τροποποίηση της 3ης Πρόσκλησης