Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου για την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 2020

Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια, η κοινή απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, παρατείνεται έως τις 31/12/2021 η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ για το 2020.

Η παράταση αποτελεί τροποποίηση της απόφασης αριθ. 425/42522/20-5-2013 Kοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄160), τρόποι
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» .

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση