Παράταση της προθεσμίας πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ

Τρίμηνη παράταση και συγκεκριμένα μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, δόθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, για την πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το έτος 2021.

Σημειώνεται ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους αναφοράς, ενώ είχε ήδη δοθεί μία αρχική παράταση μέχρι την 30/06/2022 με σχετική ΚΥΑ (454/99082/12-04-2022).