Παράταση ταξινόμησης και απογραφής αγροτικών μηχανημάτων  

Παράταση ταξινόμησης και απογραφής αγροτικών μηχανημάτων  

Από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Γ3Β 695/18368/12-2-2016 Υπουργική Απόφαση «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 445 Β’24-2-2016),δίνεται παράταση ταξινόμησης και απογραφής αγροτικών μηχανημάτων με εθνική έγκριση τύπου αλλά χωρίς αντιρρυπαντική τεχνολογία για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2017.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται και η παράταση για εφοδιασμό με διατάξεις προστασίας εγκεκριμένου τύπου των ήδη κυκλοφορούντων γεωργικών ελκυστήρων μέχρι τέλους του 2020, οπότε μπορούν να γίνονται μεταβιβάσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η παράταση για τον εφοδιασμό της διάταξης προστασίας δίνεται προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την τοποθέτηση αυτής και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

Μαρία Αμπατζή