Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών πιστοποιητικών

Με απόφασή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, παρατείνετε, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών, που κανονικά έληγε στις 31 Ιουλίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, λόγω της παράτασης, που δόθηκε στην ημερομηνία σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων των ΑΕ και ΕΠΕ (έως δύο μήνες, μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015), με το ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.