Παρατάθηκε μέχρι 30/9 η υποβολή δικαιολογητικών για τις Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες-Βιομηχανικά Υλικά»

Παρατάθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του παραρτήματος VIII της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά»«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»” για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, η προθεσμία ως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 είναι καταληκτική και η μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψή της αίτησης χρηματοδότησης. Η απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ