Πάρτι απευθείας αναθέσεων από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΥΠΑΑΤ

Μπαράζ απευθείας αναθέσεων, συμβάσεις με εταιρείες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και τεμαχισμένα έργα συνθέτουν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο λειτουργίας του σημαντικότερου οργανισμού του ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μόνο το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου 25 απευθείας αναθέσεις για την παροχή υπηρεσιών, λογισμικών κ.λπ., παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Οργανισμού, Ευάγγελος Σημανδράκος, περιορίστηκε να αναφέρει λιγότερες από δέκα, όταν ρωτήθηκε την 1η Μαρτίου 2023 κατά τη διάρκεια του ΔΣ του Οργανισμού.

Οι καταγγελίες που έχουν φτάσει και στο ελληνικό Κοινοβούλιο κάνουν λόγο για απευθείας αναθέσεις που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ μόνο για το περασμένο έτος. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και άλλες απευθείας αναθέσεις, επίσης στις ίδιες εταιρείες, από το ΥΠΑΑΤ, και άλλους φορείς. Η ίδια τακτική συνεχίζεται και το 2023, καθώς μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ περισσότερες από 15 αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις, μεταξύ αυτών και εγκρίσεις πίστωσης για τον σκοπό αυτόν.

Τα μεγάλα κομμάτια της πίτας των κονδυλίων μοιράζονται σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία που ανέλαβε –με απευθείας ανάθεση– το λογισμικό της πλατφόρμας για την υποβολή των δηλώσεων έτους 2022, όταν αυτή μεταφέρθηκε στο gov.gr, την COGNITERA. Και όλες μαζί, είτε κάποιες εδρεύουν στη Χαλκίδα είτε άλλες στην Αθήνα ή στην Καλαμάτα, διατηρούν καλές σχέσεις με την ίδια περιοχή, το Αγρίνιο.

COGNITERA

Η ανώνυμη εταιρεία COGNITERA ιδρύθηκε στα μέσα του 2020 με μετόχους πέντε θυγατρικές εταιρείες-ΚΥΔ της ΕΑΣ Αγρινίου (ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ). Στο ΓΕΜΗ, το τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας αντιστοιχεί στο τμήμα λογιστικής υποστήριξης της ΕΑΣ Αγρινίου.

Μόνο μέσα στο 2022, η εταιρεία με βάση το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ανέλαβε έργα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης πέντε φορές:

1. «Ανάπτυξη και Λειτουργία Εφαρμογής Υποστήριξης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 του ΟΠΕΚΕΠΕ», χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό ΠΔΕ. Η σύμβαση υπεγράφη στις 15/07/2022 με την Κοινωνία της Πληροφορίας MΑΕ, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται (με ΦΠΑ) στα 73.284 ευρώ. Σημειώνεται ότι η σύμβαση τροποποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

2. «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Υποσυστήματος Ελέγχων με τη μέθοδο τεχνικών παρακολούθησης γης». Η απευθείας ανάθεση έγινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η σύμβαση υπεγράφη στις 08/08/2022, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 37.076 ευρώ με ΦΠΑ.

3. «Σύμβουλος για Σύνταξη Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου». Η απευθείας ανάθεση έγινε από το ΥΠΑΑΤ, η σύμβαση υπεγράφη στις 06/10/2022, με προϋπολογισμό ύψους 37.200 ευρώ με ΦΠΑ.

4. «Ανάπτυξη, Διάθεση, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Υποσυστημάτων Προεργασίας της Πληρωμής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης Έτους 2022 του ΟΠΕΚΕΠΕ». Η απευθείας ανάθεση έγινε από την Κοινωνία της Πληροφορίας, η σύμβαση υπεγράφη στις 29 Νοεμβρίου 2022 και ήταν ύψους 37.200 ευρώ με ΦΠΑ.

5. Παροχή του λογισμικού (πηγαίου κώδικα) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) Έτους 2022. Η σύμβαση υπεγράφη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στις 21/12/2022, με το συνολικό συμβατικό τίμημα να ανέρχεται στα 693.160 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύνολο: 877.920 ευρώ συν ΦΠΑ.

Εταιρείες-δορυφόροι

Την ίδια χρονιά, όμως, πραγματοποιήθηκαν και άλλες απευθείας αναθέσεις, αυτήν τη φορά προς άλλες εταιρείες, οι οποίες όμως συνδέονται με την COGNITERA.

✱ Για παράδειγμα, η εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, μέτοχος δηλαδή της COGNITERA, υπέγραψε στις 25/11/2022 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμβαση με απευθείας ανάθεση για τη «Συντήρηση – Προσαρμογή του Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ)», ύψους 34.650 ευρώ με ΦΠΑ. Λίγες ημέρες μετά, πάλι με απευθείας ανάθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέλαβε «Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Μέτρων 10 και 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης», ύψους 22.196 ευρώ με ΦΠΑ. Σύνολο: 56.846 ευρώ συν ΦΠΑ.

✱ Με απευθείας ανάθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η νεοσύστατη εταιρεία AGROPOINT ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ανέλαβε τον περασμένο Νοέμβριο την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εφαρμογής στο Πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος του Υπομέτρου 14.1. ‘‘Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής’’ του Μέτρου 14 ‘‘Καλή μεταχείριση των ζώων’’ του ΠΑΑ 2014-2020», ύψους 29.636 ευρώ με ΦΠΑ.

Η εταιρεία αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία στο ΓΕΜΗ, συστάθηκε μόλις λίγους μήνες πριν υπογράψει την εν λόγω σύμβαση, στις 28/02/2022, με κεφάλαιο μόλις 1.000 ευρώ από ένα και μόνο πρόσωπο που τυγχάνει να είναι από το 2018 πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, μετόχου δηλαδή της COGNITERA.

Τα μεγάλα κομμάτια της πίτας των κονδυλίων μοιράζονται σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία που ανέλαβε –με απευθείας ανάθεση– το λογισμικό της πλατφόρμας για την υποβολή των δηλώσεων έτους 2022

✱ Στις 28 Νοεμβρίου 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε με απευθείας ανάθεση σε μία άλλη εταιρεία, τη ΜΙΘΡΑ ΜΙΚΕ, με έδρα το Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου, την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης/Ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης-EURI» και του συστήματος διαχείρισης πρόσκλησης Μ10.1.08 – ετήσια παράταση της ισχύουσας πρόσκλησης «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο) του ΠΑΑ 2014-2020», με συνολικό κόστος (συν ΦΠΑ) 19.592 ευρώ. Την ίδια ημέρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ της παραχώρησε, επίσης, με απευθείας ανάθεση «Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Μ8.1 (Δάσωση) και Μ13 (Εξισωτική) για τα έτη αιτήσεων 2018-2021», με το συνολικό κόστος (συν ΦΠΑ) να ανέρχεται σε 17.608 ευρώ. Η ΜΙΘΡΑ ΜΙΚΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία στο ΓΕΜΗ, συστάθηκε λίγους μήνες πριν, τον Μάιο του 2022, με κεφάλαιο 1.000 ευρώ από ένα και μόνο άτομο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της εταιρείας αντιστοιχεί με την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (μετόχου της COGNITERA), σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα επίσημα έγγραφά του/αλληλογραφία.

✱ Η εταιρεία SINELIXIS έχει, επίσης, κριθεί ανάδοχος με απευθείας ανάθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για παράδειγμα, στις 31 Αυγούστου 2022 η εταιρεία υπέγραψε δύο συμβάσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ: α) «Παροχή Υπηρεσιών Υποσυστήματος Διαχείρισης Ελέγχων» (υποσύστημα που υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή και καταχώριση των προβλεπόμενων ελέγχων, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση και η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους γεωργούς), ύψους 24.800 ευρώ συν ΦΠΑ. β) «Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος, καθώς και της διαδικασίας εξαγωγής δείγματος ελέγχων, εκτύπωσης, εισαγωγής/αλλαγής κριτηρίων, καθώς και ονομαστικών καταστάσεων μέσω εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και τυχαίας επιλογής όλων των καθεστώτων ενίσχυσης και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή των Καν. (ΕΕ) 640/2014, 809/2014, 1306/2013 και 1307/2013», ύψους 12.400 ευρώ συν ΦΠΑ.

Με απευθείας ανάθεση από το ΥΠΑΑΤ ανέλαβε λίγο καιρό μετά την «Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και Εφαρμογής Διαδικτυακού Χάρτη Απεικόνισης των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της ‘‘Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας ΕΣΚ για τη γεωργία’’ των δύο υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 του ΠΑΑ», ύψους 37.200 ευρώ με ΦΠΑ.

Σημειωτέον ότι η εν λόγω εταιρεία έχει αναλάβει έργα, επίσης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και από άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα από την Κοινωνία της Πληροφορίας («Εμπλουτισμός και Διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Χάρτης Κάλυψης NGA», χρηματοδοτούμενο από το ειδικό αποθεματικό της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4070/2012, ύψους 36.890 ευρώ συν ΦΠΑ). Η εταιρεία έχει έδρα τη Χαλκίδα και διατηρεί υποκατάστημα στον Νομό Αττικής στην ίδια διεύθυνση ακριβώς με την COGNITERA, στην οδό Περισσού 157.

✱ Παράλληλα, στη Χαλκίδα, στην έδρα δηλαδή της SINELIXIS, και στην ίδια ακριβώς διεύθυνση, στεγάζεται μία άλλη εταιρεία, η POWER OPERATIONS HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ AE, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Και στις δύο εταιρείες τα πρόσωπα που συνθέτουν το ΔΣ είναι τα ίδια. Η POWER OPERATIONS HELLAS ανέλαβε με απευθείας ανάθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την «Παροχή Υπηρεσιών ΕΑΕ 2022 – Αιτήματα Πληρωμής για Μέτρα 10.1.04 και 11, Νέες Εντάξεις». Η σύμβαση υπεγράφη στις 17/08/2022, ύψους 9.920 ευρώ με ΦΠΑ. Λίγες εβδομάδες μετά, στις 8/09/2022, η ίδια εταιρεία ανέλαβε πάλι με απευθείας ανάθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την «Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Υποσυστήματος Διοικητικών Πράξεων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης». Το συνολικό κόστος (συν ΦΠΑ) ανήλθε στα 24.800 ευρώ.

Στη Χαλκίδα, στην έδρα δηλαδή της SINELIXIS, και στην ίδια ακριβώς διεύθυνση, στεγάζεται μία άλλη εταιρεία, η POWER OPERATIONS HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ AE. Και στις δύο εταιρείες τα πρόσωπα που συνθέτουν το ΔΣ είναι τα ίδια

INFO

✱ Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους 2022, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε υπογράψει 43 δημόσιες συμβάσεις, αξίας 1.967.526 ευρώ. Από το εν λόγω ποσό, το 1.387.146 ευρώ (δηλαδή το 70,5% της συνολικής αξίας) αφορούσε γενικές υπηρεσίες (σχετιζόμενες με λογισμικά, ταχυδρομικές κ.ά.). Σε αυτό το διάστημα, η πιο «ακριβή» σύμβαση υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2022, ύψους 662.320 ευρώ (ανοιχτή διαδικασία).

✱ Την 1η Μαρτίου 2023 συνεδρίασε το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενέκρινε κατά πλειοψηφία: α) Την παροχή υπηρεσιών προσαρμογής της ΕΑΕ 2022, ώστε να παραληφθούν οι ΕΑΕ 2023, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). β) Την παροχή υπηρεσιών αρχικοποίησης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Στις 7 Μαρτίου εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400 ευρώ (37.200 ευρώ για την εκάστη σύμβαση) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.