Πάτρα: Ο δήμος θα διαθέσει προς συγκομιδή τα ελαιόδεντρά του – Οι συμμετέχοντες θα λάβουν το 60% της σοδειάς

Δικαιολογητικά από τις από 12 έως τις 18 Νοεμβρίου

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Δημοτική αρχή, μέσω του Κοινωνικού Οργανισμού,  θα διαθέσει προς συγκομιδή τα ελαιόδεντρα που ανήκουν στην δημοτική περιουσία του Δήμου Πατρέων.

Η επιλογή των πολιτών στους οποίους  θα διατεθούν (τα ελαιόδεντρα),  θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά,  ώστε να εξυπηρετηθούν και οι ατομικές ανάγκες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ενίσχυση δομών του Κοινωνικού Οργανισμού ( δομή συσσιτίων , κατασκηνώσεων κλπ.).

Η διάθεση θα γίνει για 2(δύο) έτη (2019 και 2020) και θα καρπωθούν το 60% της σοδειάς σε λάδι. Το άλλο 40% θα διατεθεί στο Κοινωνικό οργανισμό.

Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συγκομιδή θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα ανάλογα δικαιολογητικά από σήμερα 12/11/2019 έως και 18/11/2019.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται στα κατα τόπους διαμερίσματα, δημοτικές ενότητες και στα κεντρικά γραφεία του Κοινωνικού Οργανισμού (Γούναρη 76)

Όροι συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα προβούν  στη συλλογή  του ελαιοκάρπου :

α) με  ίδια  μέσα  χωρίς καμία  υποχρέωση διάθεσης μέσων  από τον Δήμο ή τον ΚΟΔΗΠ ( π.χ. ελαιόπανα , αλυσοπρίονα, μεταφορικά μέσα , καύσιμα  κλπ ).

β)  Οι ωφελούμενοι  υποχρεούνται να κρατήσουν,  από τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου των ελαιόδεντρων της Δημοτικής Περιουσίας,  το 60% της παραγωγής του ελαιολάδου για ιδιωτική  χρήση και το 40%  θα παραμένει στο ελαιοτριβείο και θα παραλαμβάνεται από αυτό από την υπηρεσία του ΚΟΔΗΠ .

γ)  Οι ωφελούμενοι είναι υπεύθυνοι για το σωστό μάζεμα των ελιών χωρίς να προκαλέσουν κοπή ή καταστροφή  των δέντρων καθώς και για τον καθαρισμό των κλαδιών στο χώρο, υπό την επίβλεψη – επικοινωνία με γεωπόνους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

δ) Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στην υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού με τον Κοινωνικό Οργανισμό για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων.

ε) ) Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται  να πάνε στα ελαιοτριβεία που θα επιλεχθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Δικαιολογητικά που κατατίθενται :

 Α) Οι  δικαιούχοι της Τράπεζας Τροφίμων  θα καταθέσουν :

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο ταυτότητας,
  3. Αντίγραφο κάρτας τροφίμων

Β)  Οι μη δικαιούχοι της Τράπεζας Τροφίμων θα καταθέσουν :

  1. Αίτηση

2.Αντίγραφο ταυτότητας

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ( χορηγείται από το Διαμέρισμα που ανήκουν )

4.Πρόσφατη φορολογική δήλωση Ε1

5.Κάρτα ανεργίας ή σύμβαση εργασίας

6..Απόδειξη ενοικίου ( αν δε φαίνεται στη Φορολογική Δήλωση )

Χρόνος Υποβολής Αιτήσεων

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 12/11/2019 έως 18/11/2019.

Αξιολόγησης Αιτήσεων

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από  Επιτροπή   που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου και η επιλογή θα γίνει   βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Πηγή: skaipatras.gr