Π.Ε. Λακωνίας: Ενημέρωση για τις απογραφές αιγοπροβάτων και χοίρων  

Η ΔΑΟΚ της Π.Ε.Λακωνίας ανακοινώνει ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι υποχρεούνται να διενεργήσουν τις ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2016 από την 1η Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου. Οι αιγοπροβατοτρόφοι θα πρέπει να κοινοποιήσουν τις απογραφές στην κτηνιατρική υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη διενέργειά τους και το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2016 που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σε ότι αφορά τους χοίρους η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίηση της στην κτηνιατρική υπηρεσία θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας 30 ημερών  από τη διενέργεια της.

Επιπλέον από τη φετινή χρονιά η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν να γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης http://e-services.minagric.gr ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στην υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ψηφιακή υπηρεσία σχετική βεβαίωση που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο εκμετάλλευσης.

Υπάρχει η δυνατότητα μίας μόνο ψηφιακής υποβολής των στοιχείων της απογραφής και σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης λόγω λάθους θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην κτηνιατρική υπηρεσία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι χοιροτρόφοι κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίζουν πλήρως και σωστά ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης με τις μεταβολές και την απογραφή του ζωικού πληθυσμού.

Τέλος η ΔΑΟΚ Π.Ε. Λακωνίας υπενθυμίζει ότι μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά, ενώ η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και έχει αξία υπεύθυνης δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα: 

Τμήμα Κτηνιατρικής    2731363300-303-302-305

Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων  2732022264

Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκάλας    2735022271