Συμπληρωματικά έργα για να ξεδιψάσει η πεδιάδα του Μόρνου

pediada-mornou
-Διαφήμιση-

Η ολοκλήρωση των συμπληρωματικών έργων άρδευσης στην πεδιάδα του Μόρνου αποτελεί ένα ζωτικό έργο για την ανάπτυξη της περιοχής στη Φωκίδα. Το έργο αυτό έχει μείνει ανολοκλήρωτο από το 2011, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην μπορούν να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους. Η Περιφέρεια Στερεάς υπέβαλε αίτημα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ένταξη των απαιτούμενων έργων στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Από την πλευρά του, το υπουργείο δηλώνει ότι υπάρχει η βούληση για να γίνουν τα έργα που υπολείπονται. Πρόσφατα, η Περιφέρεια Στερεάς ενέταξε 13 έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συνολικού ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των έργων άρδευσης ανέρχονται στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σαν το γεφύρι της Άρτας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το έργο με τίτλο «Δίκτυο ανοιχτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου», αποφασίστηκε να υλοποιηθεί ως αντιστάθμισμα της μείωσης της παροχής του αρδευτικού νερού που έρρεε στις εκβολές του ποταμού Μόρνου μέχρι το 1981. Το έργο αυτό είχε προγραμματιστεί να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 24.000 στρεμμάτων και θα ολοκληρωνόταν σε διάφορες φάσεις. Τελικά, το 2011, το έργο παραλήφθηκε διοικητικά από τον ΤΟΕΒ, με σκοπό τον εντοπισμό ατελειών και προβλημάτων. Μεταξύ των έργων που εντάσσονται, επίσης, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι και η αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς στη Χαλκίδα, η συντήρηση του λιμένα της Ιτέας, η βελτίωση της πρόσβασης στο κάστρο της Υπάτης και η βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού.

-Διαφήμιση-