Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Η Γη της Ολυμπίας ισχυρή στον αγροτικό τομέα

Στόχος η αξιοποίηση όλων των πόρων του ΠΑΑ

Την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας έχει ως προτεραιότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην προσπάθεια για αναγέννηση της τοπικής αγροτικής οικονομίας, θέτει στο επίκεντρο τον νέο γεωργό, αλλά και τον επαγγελματία αγρότη.

Στόχος είναι η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), για την υλοποίηση επενδύσεων, την ενθάρρυνση νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία και την ενίσχυση των πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων για περαιτέρω ανάπτυξη σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, με πολύ μικρό πληθυσμό. Σκοπός της περιφέρειας είναι να δοθεί διέξοδος στους νέους, ώστε η ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία να αποτελέσει επιχειρηματική επιλογή και όχι ανάγκη για επιβίωση.

Εξάλλου, η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, η ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενθάρρυνση για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, αποτελούν το κύριο μέλημα για τη δημιουργία μιας ισχυρής αγροτικής περιφέρειας.

Σχέδια βελτίωσης – Νέοι αγρότες

Για την περίοδο 2014-2020, μεγάλη έμφαση δίδεται στο Υπομέτρο 4.1 και τα Σχέδια Βελτίωσης, με τη δημόσια δαπάνη να φτάνει στα 47,8 εκατομμύρια ευρώ. Για τη δράση που αφορά επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος, ο αριθμός υποψηφίων για ένταξη στο πρόγραμμα είναι 33, ενώ η δημόσια δαπάνη φτάνει τα 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με το υπομέτρο για τη μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων, με δημόσια δαπάνη τα 10,9 εκατομμύρια ευρώ, έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα το συνολικό ποσό πληρωμής, ενώ το 2020 καταβλήθηκαν 3,8 εκατ. ευρώ και το 2021 4 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται και στο Πρόγραμμα Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στο Υπομέτρο 6.1 έτους 2016, με δημόσια δαπάνη 33 εκατομμύρια ευρώ εντάχθηκαν 1.726 δικαιούχοι, ενώ έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην 3η πρόσκληση, έτους 2021, με δημόσια δαπάνη 44,1 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 19 εκατομμύρια ευρώ με ενέργειες της περιφέρειας, (σύνολο 63,1 εκατομμύρια ευρώ), ο αριθμός δικαιούχων έφτασε τους 1.253. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 33 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Υπομέτρο 6.3 μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με δημόσια δαπάνη 5,3 εκατομμύρια ευρώ, έχουν ενταχθεί 375 δικαιούχοι και έχουν πληρωθεί συνολικά μέχρι σήμερα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, η ανάδειξη των ιδιαίτερων αγροτικών προϊόντων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενθάρρυνση για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα αποτελούν το κύριο μέλημα για τη δημιουργία μιας ισχυρής περιφέρειας

Εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Με σκοπό τη στήριξη των καλλιεργειών και την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών, η περιφέρεια συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων (2019-2021), με δημόσια δαπάνη 6,9 εκατ. ευρώ, το 2019 πληρώθηκαν 270 δικαιούχοι με συνολικό ποσό 3,4 εκατ. ευρώ, 220 δικαιούχοι το 2020 με 2,8 εκατ. ευρώ και 67 δικαιούχοι το 2021 με 700.000 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει την ποικιλιακή μετατροπή, τη μετεγκατάσταση και τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Στο Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής, με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, εντάχθηκαν το 2020 29 δικαιούχοι, στους οποίους καταβλήθηκαν συνολικά 96.000 ευρώ και το 2021 52 δικαιούχοι, οι οποίοι έλαβαν 127.000 ευρώ.

Η περιφέρεια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, υποστηρίζει τη λειτουργία του Εδαφολογικού Εργαστηρίου μέσω οικονομικής ενίσχυσης, στηρίζοντας έτσι τους παραγωγούς με υπηρεσίες όπως αναλύσεις εδάφους, νερού, φυτικών ιστών και εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας. Από το εργαστήριο συνολικά ωφελήθηκαν 3.314 αγρότες, οι οποίοι βελτίωσαν σημαντικά τις καλλιέργειές τους.

Δημιουργία Γεωργικής Σχολής

Μέσω της συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψε η ΠΔΕ με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, θα δημιουργηθεί Γεωργική Σχολή, η οποία θα συμβάλει στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής, στην κατάρτιση νέων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στον καθορισμό των απαιτούμενων αγροτικών δεξιοτήτων για τη γεωργία του μέλλοντος.

Ν. Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
«Δίπλα στον αγρότη, με σχέδιο και ουσιαστική ενίσχυση»

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται δίπλα στον επαγγελματία αγρότη–κτηνοτρόφο με σχέδιο, σύγχρονες μεθόδους και ουσιαστικές ενισχύσεις. Από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και την εφαρμογή των μέτρων, σε ορισμένα από τα οποία η περιφέρειά μας είναι ανάμεσα στις πρώτες πανελλαδικά, έχουμε στηρίξει τους παραγωγούς, ενισχύοντάς τους με χρηματικούς πόρους από το σύνολο των περίπου 154 εκατ. ευρώ, που είναι η συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη.

Παράλληλα, συμμετέχουμε σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, με σκοπό τη στήριξη των καλλιεργειών, την αποκατάσταση ανισορροπιών ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση και την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών, την εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μας και, προφανώς, την προβολή και προώθησή τους σε σημαντικές αγορές-στόχους, καθιερώνοντας έτσι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand name για τα προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αυτό είναι το όραμά μας για έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα και το κάνουμε πράξη.

Προωθούμε τους τοπικούς ποιοτικούς οίνους στις αγορές της Ιαπωνίας και της Κορέας και ανοίγουμε για πρώτη φορά εμπορικούς δρόμους με χώρες της Άπω Ανατολής. Επίσης, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της περιφέρειας, προωθούμε την ντόπια φράουλα στις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας και την επιτραπέζια μας ελιά στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά και, φυσικά, με οργανωμένες προσπάθειες, στηρίζουμε τα τοπικά μας αλιεύματα και προωθούμε μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων το αυγοτάραχό μας, τα χέλια, την αθερίνα Τριχωνίδας κ.λπ. στις αγορές των ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Γαλλίας και Γερμανίας.

Για την Περιφερειακή μας Αρχή, αποτελεί στοίχημα η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και του αγροδιατροφικού κλάδου της περιφέρειάς μας. Για αυτό, στηρίζουμε τη λειτουργία του Εδαφολογικού Εργαστηρίου, ενισχύουμε τις Ομάδες Παραγωγών, ιδρύουμε Γεωργική Σχολή και δημιουργούμε το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ι.Π. Μεσολογγίου, με σκοπό να απαλλάξει 140.000 αγρότες αρχικά και σταδιακά 300.000 πολίτες από το ενεργειακό κόστος, μία από τις βασικές προσκλήσεις για τον σύγχρονο επαγγελματία γεωργό-κτηνοτρόφο, αλλά και για κάθε πολίτη».

Θ. Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
«Έργα με ισχυρό αποτύπωμα στην αγροτική παραγωγή»

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι δράσεις των προγραμμάτων αγροδιατροφής που έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρειά μας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα αφήνουν σιγά-σιγά ισχυρό αποτύπωμα στην αγροτική παραγωγή.

Αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά αγροτικά προβλήματα που παρουσιάζονται, ωστόσο επιμένουμε στην προώθηση της καινοτομίας, αλλά και στην κατάρτιση των νέων γεωργών, που αποτελούν το μέλλον στο αγροτικό επάγγελμα, ενώ ζωτικής σημασίας στον σχεδιασμό μας είναι και τα αναπτυξιακά έργα υποδομών.

«Θα σταθώ σε ένα σπουδαίο αναπτυξιακό οραματικό έργο για την περιοχή μας. Είναι το mega φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ι.Π. Μεσολογγίου (κτήμα polder) μέσω ενεργειακής συμμαχίας (7 κοινότητες, 26 ΤΟΕΒ, 2 ΓΟΕΒ) από όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο αξίας 100 εκατ. ευρώ, που θα δώσει λύσεις στο ενεργειακό ζήτημα, μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό το κόστος παραγωγής».