Περιφέρεια Κρήτης: Χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Στην προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών) προέβη, σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρεια οι θέσεις δραστηριοποίησης αφορούν σε λαϊκές αγορές των Δήμων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιεράπετρας και Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα:

α) 166 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκές Αγορές) με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων και

β) 52 θέσεων-δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων παραγωγών πωλητών στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Ιεράπετρας, Σητείας, Ρεθύμνου, Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ:66Θ47ΛΚ-Ο12).

Και οι δύο προκηρύξεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr/laikes www.crete.gov.gr/emporio) και στο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά (www.openmarket.mindev.gov.gr). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ανωτέρω Πληροφοριακό Σύστημα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3.6.2024 (ώρα 7:00 π.μ.) έως 17.7.2024 (ώρα 23:59)

Για κάθε πληροφορία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, που βρίσκεται στη Μάρκου Μουσούρου 15, 71201 Ηράκλειο τηλ. 2813410287, [email protected] και στα τμήματα Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης ΠΕ Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου

Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά, 73132, [email protected], [email protected], τηλ.: 2821345850, 2821345824.

Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ρεθύμνου, δ/νση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο, 74131, [email protected], [email protected], τηλ.: 2831340708, 2831340866.

Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου, δ/νση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, 71202 Ηράκλειο, τηλ.: 2813410455.

Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λασιθίου, δ/νση Τέρμα Πολυτεχνείου, 72100, [email protected], [email protected], τηλ.: 2841340564, 2841340565.