Περισσότερα τρόφιμα με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσω των αισθητήρων

Η εγκατάσταση ασύρματων αισθητήρων στις καλλιέργειες και η προσαρμογή έξυπνων «ετικετών» στα αφτιά των ζώων θα μπορούσε να βοηθήσει τους γεωργούς να παράγουν περισσότερα τρόφιμα με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μόνο η γεωργία ευθύνεται για το 10% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το 44% της χρήσης νερού στην Ευρώπη, ενώ η χρήση φυτοφαρμάκων έχει σημαντικό αντίκτυπο στους επικονιαστές και στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη συνεργάζονται με ερευνητές και μηχανικούς για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που ελπίζουν ότι θα οδηγήσουν σε μια εποχή ψηφιοποίησης, αναφέρουν ερευνητές από το μεγάλο ευρωπαϊκό έργο ευφυούς γεωργίας IoF2020.

Με δίκτυα αισθητήρων εγκατεστημένα σε χωράφια ή συνδεδεμένα στα ζώα, μπορούν να συλλεγούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την υγεία των καλλιεργειών και των ζώων επιτρέποντας στους γεωργούς να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισής τους. «Πρέπει να λύσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του γεωργικού συστήματος παράγοντας περισσότερα με τους ίδιους πόρους ή ακόμα και με λιγότερους», δήλωσε ο Francois Lienard, διευθυντής επικοινωνιών του έργου IoF2020. Το έργο συντονίζει μια σειρά πειραμάτων που οι αισθητήρες, τα αγροτικά μηχανήματα και ο αυτοματοποιημένος εξοπλισμός συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα γεωργικό «Διαδίκτυο πραγμάτων».

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Οι ερευνητές, δίνοντας ένα παράδειγμα, αναφέρουν ότι σε έξι εκμεταλλεύσεις στη Δανία, στη Γερμανία, στη Λετονία και στη Λιθουανία 2.200 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής έχουν εξοπλιστεί με ετικέτες αφτιού με μια ασύρματη κεραία αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων για την αναγνώριση κάθε ζώου, όταν επισκέπτεται έναν έξυπνο ρομποτικό τροφοδότη.

Ο τροφοδότης καταγράφει τον χρόνο που μία αγελάδα τον επισκέφτηκε, καθώς και τη δόση τροφής που κατανάλωσε. Η δυνατότητα παρακολούθησης των επισκέψεων μιας αγελάδας σε έναν τροφοδότη επιτρέπει στους αγρότες να εντοπίζουν τα ζώα που δεν τρώνε αρκετά. Παρέχει, επίσης, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά και την υγεία των αγελάδων, εξετάζοντας τις αλλαγές στη δραστηριότητά τους.