Περισσότερες από 500 αιτήσεις στήριξης υποβλήθηκαν για το υπομέτρο 5.1- Έως 24/10 η κατάθεση των φυσικών φακέλων

Ενισχύσεις ύψους 1,2 εκατ. ευρώ από τον ΕΛ.Γ.Α., σε 261 παραγωγούς
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Συνολικά 516 προτάσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-20.

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, που είναι και ενδιάμεσος φορέας του Μέτρου, οι περισσότερες προτάσεις υποβλήθηκαν από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, και εν συνεχεία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία που ανέρχεται σε 507 προτάσεις υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ολοκληρώθηκε στις 9 Οκτωβρίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων είναι στις 24 Οκτωβρίου 2018.

«Η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης θα ξεκινήσει άμεσα, με την παραλαβή των φυσικών φακέλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΑ.

Η συνολική κατανομή των τελικών αιτήσεων στήριξης αριθμητικά και ποσοστιαία ανά περιφέρεια, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα Ι:

Η συνολική κατανομή των φυσικών και νομικών προσώπων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα ΙΙ:

-Διαφήμιση-