Περισσότερη σοδειά ανά σταγόνα – Αντιμετώπιση της ξηρασίας με τις νέες τεχνολογίες

Δορυφορικά δεδομένα και μετεωρολογικούς σταθμούς χρησιμοποιεί το υπουργείο Γεωργίας στο Δυτικό Ακρωτήρι στη Νότια Αφρική για να ξεπεράσει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 80 ετών. Σύμφωνα με το υπουργείο, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί από 1,5οC έως 3οC βαθμούς τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα σε καλλιέργειες όπως οι αμπελώνες και τα οπωροκηπευτικά, τα σιτηρά, αλλά και τα ζώα τη στιγμή που τα επίπεδα νερού στα φράγματα μειώνονται. Η περίοδος από το 2015 έως το 2017 θεωρήθηκε ως η πιο ξηρή τριετία λόγω των ανεπαρκών βροχοπτώσεων. Χρειάζεται, λοιπόν, οι αγρότες με λιγότερο νερό να παράγουν περισσότερα.

Για τους παραπάνω λόγους, το υπουργείο Γεωργίας του Δυτικού Ακρωτηρίου ξεκίνησε μία υπηρεσία ευφυούς γεωργίας, που ονομάζεται FruitLook. Η υπηρεσία παρέχει εβδομαδιαίες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των καλλιεργειών, τα αποθέματα νερού και το κλίμα. Τα δεδομένα βοηθούν τους αγρότες να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους για τη χρήση του νερού και τη διαχείριση των καλλιεργειών τους. Αυτό, με τη σειρά του, έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού, αλλά και των υπόλοιπων εφοδίων. Η υπηρεσία διατίθεται στους αγρότες δωρεάν.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, παραγωγοί φρούτων της περιοχής σε συνεργασία με γεωργικούς συμβούλους χρησιμοποίησαν τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας για να αντεπεξέλθουν στην ξηρασία. Οι γεωργικοί σύμβουλοι χρησιμοποίησαν ένα drone για να λάβουν εικόνες υψηλής ανάλυσης των φραγμάτων, μετρώντας την ακριβή χωρητικότητά τους και την ακριβή ποσότητα νερού που ήταν διαθέσιμη για χρήση.

Απαιτήσεις για αποτελεσματικό προγραμματισμό άρδευσης

Για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της άρδευσης χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: ένας μετεωρολογικός σταθμός που παρακολουθεί επτά ημέρες νωρίτερα ποια θα είναι η καιρική κατάσταση, ένας μετρητής ροής για να συλλαμβάνει με ακρίβεια την ποσότητα νερού που φτάνει σε κάθε οπωρώνα, καθώς και οι παρατηρήσεις εδάφους που παρακολουθούν την υγρασία του εδάφους.