Φ. Χόγκαν: Το 2018 σε ισχύ η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα

Φ. Χόγκαν: Ετοιμάζονται αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
-Διαφήμιση-

Η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, στην οποία αναφέρεται ο κ. Βουλευτής, θα τεθεί σε ισχύ μόλις το 2018. Αυτό ανέφερε ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν απαντώντας σε ερώτηση του Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή, Νότη Μαριά.

Αναλυτικά η απάντηση Χόγκαν:

Η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014 -2020, στις 11 Δεκεμβρίου 2015. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργεί βάσει επιμερισμένης διαχείρισης. Ειδικές πτυχές της υλοποίησης του προγράμματος, όπως η εξασφάλιση ότι οι πληρωμές προς τους δικαιούχους πραγματοποιούνται πλήρως και εγκαίρως, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ελληνικού οργανισμού πληρωμών, ο οποίος οφείλει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, στην οποία αναφέρεται ο κ. Βουλευτής, θα τεθεί σε ισχύ μόλις το 2018 και, ως εκ τούτου, δεν συνδέεται με την καταβολή του υπολοίπου της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2015. Όσον αφορά το ζήτημα της οριοθέτησης των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων, οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν ένα σχέδιο δράσης κατά τα τελευταία έτη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο ορισμός της γεωργικής έκτασης συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ως προς τις ορεινές περιοχές στην Ελλάδα, το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει ενισχύσεις για τους γεωργούς των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, συνιστάται στον κ. Βουλευτή να επικοινωνήσει απευθείας με τη διαχειριστική αρχή του εν λόγω προγράμματος.

Αναλυτικά η ερώτηση Μαριά

Θέμα: Καθυστέρηση καταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης 2015 σε Έλληνες κτηνοτρόφους και διασφάλιση κεκτημένων δικαιωμάτων τους κατά τον ορισμό των βοσκοτόπων

Με βάση την κείμενη νομοθεσία της ΕΕ προβλέπονται επιδοτήσεις και ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους, όπως εξειδικεύονται ειδικότερα στην Ελλάδα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Πλην όμως, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, δεν έχουν δοθεί στους Έλληνες κτηνοτρόφους τα υπόλοιπα της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2015 με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πληρωμές προς τον ΟΓΑ, ενώ κινδυνεύουν να χάσουν  φορολογικές ρυθμίσεις εάν δεν καταβάλουν τις σχετικές δόσεις έως 30/6/2016.

Σε προφορική του δήλωση ο αρμόδιος υπουργός θεωρεί υπεύθυνη για τις παραπάνω καθυστερήσεις στις πληρωμές την αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Επιπλέον οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τον ορισμό των μονίμων βοσκοτόπων, καθώς κατά τη διαδικασία καθορισμού τους δεν λαμβάνεται υπόψη το έντονο ορεινό γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας με αποτέλεσμα να περιορίζονται σε σχέση με το παρελθόν οι εκτάσεις των αναγνωρισμένων βοσκοτόπων και να μειώνονται συνακόλουθα και οι καταβαλλόμενες εξισωτικές αποζημιώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει:

  • για την πλήρη και έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων και ενισχύσεων στους Έλληνες κτηνοτρόφους, ιδίως των εξισωτικών αποζημιώσεων 2015;
  • για την διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων ενόψει του ότι η Ελλάδα διαθέτει έντονο ορεινό γεωγραφικό ανάγλυφο;
-Διαφήμιση-