Πιλοτικά στα αντιχαλαζικά το μύρτιλλο

Στην Διαύγεια δημοσιεύθηκε τροποποιητική απόφαση του ΕΛΓΑ που αφορά στην πραγματοποίηση πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Προστασία της καλλιέργειας του μύρτιλλου από το χαλάζι με αντιχαλαζικά δίχτυα».

Σε πρώτη φάση η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα αγροτεμάχια στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Δράμας.

Αναλυτικά η απόφαση του Οργανισμού έχει ως εξής:

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ εγκρίνει την πραγματοποίηση πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος με θέμα: «Προστασία της καλλιέργειας του μύρτιλλου από το χαλάζι με αντιχαλαζικά δίχτυα».

Α. Η υλοποίηση του παραπάνω πιλοτικού προγράμματος θα γίνει σε επιλεγμένα αγροτεμάχια στις Περιφερειακές Ενότητες

1. Π.Ε. Αρκαδίας, σε αγροτεμάχιο της αγροτικής περιοχής Γκρεμός Καφούσια της Τοπικής Κοινότητας Αθήναιου

2. Π.Ε. Δράμας, σε αγροτεμάχιο της αγροτικής περιοχής Μεραλίκια/ Κοινοτικό, της Τοπικής Κοινότητας Καλαμπακίου, της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου.

Β. Η κάθε αντιχαλαζική εγκατάσταση θα καλύπτει έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων.

Γ. H μελέτη του ερευνητικού προγράμματος θα διεξαχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα από προσωπικό της Διεύθυνσης Μελετών και Εφαρμογών σε συνεργασία με προσωπικό των Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης και Καβάλας στις περιοχές δικαιοδοσίας των οποίων θα πραγματοποιηθεί το πείραμα.

Δ. Η διάρκεια του προγράμματος προσδιορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.

Ε. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Δ/νση Μελετών και Εφαρμογών/Τμήμα Μελετών και Εκπαίδευσης θα υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. αναλυτική έκθεση στην οποία θα εμπεριέχονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της μελέτης και του διενεργηθέντος πειράματος.

ΣΤ. Το κόστος του προγράμματος εκτιμάται στα δέκα έξι χιλιάδες ευρώ (16.000 ευρώ) πλέον ΦΠΑ . Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται :

1 Το κόστος προμήθειας (αγοράς) και εγκατάστασης του συστήματος αντιχαλαζικού διχτυού ( 4στρ Χ 1800 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) Χ 2)

2 Πιθανά όργανα που θα απαιτηθούν για τη συγκεκριμένη μελέτη.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση του ΕΛΓΑ όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια