Πιλοτικά συστήματα προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στην Λαμία

Με πρωτοβουλία της περιφέρειας Στερεάς, ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε η πρώτη φάση του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον Σπερχειό ποταμό». Το πιλοτικό αυτό σύστημα παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Γεώργιο Ζάρδα.

Η δράση ξεκίνησε από το 2018 με τη συνεργασία επιστημονικής ομάδας από κορυφαίους καθηγητές και ερευνητές των πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Αθηνών. Το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας οδήγησε στον σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση του πιλοτικού έργου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της στάθμης του ποταμού. Μέσα από τις τεχνικές που εφαρμόζονται, αναπτύσσει ειδικούς αλγόριθμους, οι οποίοι συνδυάζουν τις μετρήσεις από τον ποταμό, αλλά και τα μετεωρολογικά δεδομένα, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη των πλημμυρικών φαινομένων.

Η Περιφέρεια Στερεάς προχώρησε στην έγκριση της πρότασης, η οποία μπήκε στη φάση της υλοποίησης με την εγκατάσταση δύο σταθμών μέτρησης υψηλής τεχνολογίας στις περιοχές Φραντζή και Κωσταλέξι. Οι τηλεμετρικοί αυτοί σταθμοί λειτουργούν και με αυτόνομη ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες μεταδίδουν ασύρματα σε 24ωρη βάση δεδομένα, τα οποία αφορούν τις ποσότητες του νερού στον Σπερχειό ποταμό.

Με την εγκατάσταση του ειδικού λογισμικού που έχει αναπτυχθεί, η εικόνα που παρουσιάζει η στάθμη του νερού είναι πραγματική και τα δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα στους αναλυτές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Αναφερόμενος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Φάνης Σπανός, περιφερειάρχης Στερεάς, δήλωσε ότι η δράση αυτή έχει μεγάλη σημασία και αξία τόσο για την αντικειμενική διαχείριση του Σπερχειού όσο και για τον ποιοτικό της χαρακτήρα. «Η πρακτική αυτή μπορεί να μας οδηγήσει στην επέκταση τέτοιων εφαρμογών σε όλα τα σημαντικά ρέματα της Στερεάς, που με την ορθή διαχείριση θα συμβάλουν σημαντικά στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας».

Τέλος, ο υπεύθυνος του έργου, Δρ. Ζάρδας, τόνισε ότι «μέσα από αυτές τις έρευνες και τις καινοτομίες σε μεθοδολογίες και λύσεις που έχουμε, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής».