Πίνακες ΕΛΓΑ με πορίσματα εκτίμησης ζημιών για Αλεξανδρούπολη

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αλεξανδρούπολης γνωστοποιεί ότι «από τον ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώθηκαν πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών:

Στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας ΜΑΚΡΗΣ (Μάκρη, Μεσημβρία, Δίκελλα, Πλάκα) που  έχουν πληγεί από ΧΑΛΑΖΙ στις 6.8.2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος  παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των εκτιμήσεων και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης με μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών στην

Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.:

Θεοδωρίδου Μαρίνα, Ισόγειο παλιάς δημαρχίας – Γραμματεία Καθαριότητας, τηλ.: 2551350083.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από: 19.4.2022 έως 29.4.2022»