Πιο διάφανα συστήματα αγροδιατροφής για τους καταναλωτές μέσω της τεχνολογίας

Πανεπιστήμια, οργανισμοί και αγροτικοί φορείς που μπορούν να συμβάλουν στον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων αγροδιατροφής καλούνται από το πρόγραμμα ERA-NET Cofund ICT AGRI-FOOD να δηλώσουν συμμετοχή για τη δημιουργία διεθνικών, συνεργατικών και διεπιστημονικών έργων έρευνας και καινοτομίας.

Αιτία της πρόσκλησης είναι το γεγονός ότι ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και διαρθρωτικές αλλαγές που επιταχύνονται υπό την επίδραση των κοινωνικών απαιτήσεων, της αυξανόμενης ανταγωνιστικής πίεσης και της ανάγκης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και των δημογραφικών αλλαγών. Προκειμένου να διαχειριστεί όλες αυτές τις προκλήσεις, ο κλάδος αναγκάζεται περισσότερο από ποτέ να καινοτομήσει.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. τηλεπισκόπηση και τοπική ανίχνευση, ανάλυση δεδομένων/τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, αυτοματισμός και ρομποτική) προσφέρουν πολλές δυνατότητες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αλλά, παρά το γεγονός αυτό, η υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών από τους φορείς των αγροδιατροφικών συστημάτων γίνεται με αργούς ρυθμούς.

Επιπλέον, μεγάλο μέρος της πιθανής αξίας των δεδομένων που έχουν ήδη συλλεχθεί παραμένει αναξιοποίητο, επειδή δεν είναι διαθέσιμα σε όσους ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν. Το ξεκλείδωμα της αξίας αυτών των δεδομένων παραμένει μια σημαντική πρόκληση λόγω των τεχνολογικών φραγμών, της έλλειψης εμπιστοσύνης σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων, αλλά και οικονομικών φραγμών.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση για συνεργασία θα στοχεύσει στην ανάπτυξη πλατφορμών βασιζόμενων σε ψηφιακές λύσεις που χρησιμοποιούν δεδομένα από όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα αγροδιατροφής. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ictagrifood.eu.