Πιπεριά: Χαμηλότερες κατά 75% των ισπανικών οι τιμές παραγωγού σε Τουρκία και Μαρόκο

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της ισπανικής υπηρεσίας ειδήσεων Hortoinfo, που επικαλείται στοιχεία από τη Faostat, το 2021 οι αγρότες του Μαρόκου χρέωναν μια μέση τιμή για τις πιπεριές τους που ήταν 78,57% φθηνότερη σε σχέση με αυτήν που καταβλήθηκε στους Ισπανούς παραγωγούς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, για εκείνο το έτος, οι Ολλανδοί παραγωγοί αμείβονταν κατά μέσο όρο 1,16 ευρώ/κιλό για τις πιπεριές τους, οι Ισραηλινοί παραγωγοί 1,14 ευρώ/κιλό, οι Γάλλοι παραγωγοί 1,13 ευρώ/κιλό και οι Ισπανοί παραγωγοί 1,12 ευρώ/κιλό.

Το Hortoinfo κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μέσα σε ένα έτος, η Ισπανία μείωσε τη απόκλιση από την Ολλανδία όσον αφορά τη μέση τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τις πιπεριές τους. Ως εκ τούτου, η διαφορά πήγε από 16,5% υπέρ της Ολλανδίας το 2020 σε μόλις 3,57% το 2021.

Το Μαρόκο και η Τουρκία είναι από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Ισπανίας στην εξαγωγική αγορά. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τιμών παραγωγού εκεί και των τιμών που καταβάλλονται για την ισπανική πιπεριά. Η μέση τιμή παραγωγού στην Τουρκία για τις πιπεριές ήταν 0,26 ευρώ/κιλό (-76,78% σε σύγκριση με τη μέση τιμή στην Ισπανία), ενώ οι Μαροκινοί παραγωγοί έλαβαν μόλις 0,24 ευρώ/κιλό.