Πιστοποίηση της Anassa Organics από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Πιστοποίηση της Anassa Organics από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η ελληνική εταιρεία ANASSA ORGANICS, που επιλέγει μόνο κορυφαία προϊόντα της ελληνικής γης από οργανικές καλλιέργειες, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίησή της για την Παραγωγή, Αποθήκευση και Εμπορία προϊόντων από Βιολογικά Αρωματικά Φυτά σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008 Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων καθώς και την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Το ISO 22000 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις του HACCP, τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης,
δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων. Η πιστοποίηση της Βιολογικής Παραγωγής διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων παραγωγής βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

H TÜV HELLAS (TÜV NORD), στον τομέα της Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, με τη χρήση του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου σήματός του, φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία των βιολογικών προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στον διεθνή χώρο.

Στόχος του Φορέα είναι η παροχή υπηρεσιών με αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τον καταναλωτή και προσφέρουν στους πελάτες μας πραγματική προστιθέμενη αξία.

Προσφέρουμε υπηρεσίες “one stop service” με συνδυασμένες επιθεωρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα έχοντας εγκεκριμένους επιθεωρητές και διαπιστεύσεις τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στη μεταποίηση και λιανεμπόριο- χονδρεμπόριο ( GLOBALGAP, Chain of Custody, GRASP, ΙSO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Broker, IFS Food, IFS Broker, IFS Logistic, επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους, AGRO, Βιολογικά Προϊόντα).

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές