Πιστοποίηση TUV για το Metropolitan Expo

Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της χώρας το Metropolitan EXPO καταγράφει μια ακόμη πρωτιά στη μετά COVID – 19 εποχή. Συγκεκριμένα το Metropolitan EXPO είναι το πρώτο εκθεσιακό κέντρο στην Ελλάδα που αποκτά πιστοποίηση Covid Shield από τον εγνωσμένο διεθνή οργανισμό πιστοποίησης TUV Austria.

Τι σημαίνει πρακτικά η πιστοποίηση που εξασφάλισε το Metropolitan EXPO; Η TUV Austria πιστοποιεί ότι το Metropolitan EXPO διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς αλλά και τις αναγκαίες υποδομές για τη διοργάνωση όλων των εκθέσεων με απόλυτη ασφάλεια. Παράλληλα διασφαλίζεται και ενισχύεται ακόμη περισσότερο η λειτουργία του μεγαλύτερου και πλέον σύγχρονου και ασφαλούς εκθεσιακού κέντρου στην Ελλάδα, καθώς με τη σφραγίδα ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποιήσεων στον κόσμο, της TUV Austria, πιστοποιείται η προσαρμογή του Metropolitan EXPO στα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, επιβεβαιώνεται ότι βασικός στόχος και κύριο μέλημα για τον οργανισμό Metropolitan EXPO είναι πρωτίστως η ασφάλεια και η υγεία τόσο των εκθετών, όσο των επισκεπτών αλλά και όλου του προσωπικού. Για το σκοπό αυτό άλλωστε ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο οι υποδομές αλλά και οι υπηρεσίες του εκθεσιακού κέντρου.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά και τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του κλάδου των εκθέσεων από την 1η Ιουλίου 2020, το Metropolitan EXPO ανταποκρινόμενο πλήρως στις νέες συνθήκες, θέτει ως βασικό προτεραιότητα την επιτυχημένη διεξαγωγή όλων των φιλοξενούμενων εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων, σε ένα απόλυτα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.