Πληρωμές για νιτρορύπανση και ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού στην Θεσσαλία

Εκδόθηκαν προ ημερών από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι αναλυτικές καταστάσεις για την 1η πληρωμή του έτους 2015 (νέα πενταετία) της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Για τη νέα πενταετία υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 3.483.183,33 € για 912  δικαιούχους. Ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβάλλουν από 18 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας, (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου).

Ακόμη η ΔΑΟΚ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 2.3 «Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2015 των αρ. προσκλήσεων 4539/2-4-2012, 4541/2-4-2012, 5597/11-3-2013 και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Για την αρ. πρόσκλησης 4539/2-4-2012 υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 33.039,01 ευρώ για τους 8 δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης. Για την αρ. πρόσκλησης 4541/2-4-2012 υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.654,38 ευρώ για 2 από τους 3 δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης. Για την αρ. πρόσκλησης 5597/11-3-2013 υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 49.139,26 € για 35 από τους 40 δικαιούχους της συγκεκριμένης δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή έως 21 Σεπτεμβρίου.

Και για τις δύο δράσεις, επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.