Και σήμερα 27/7 πληρωμές συνδεδεμένων και ενίσχυσης βάμβακος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα Τετάρτη 27/7 θα πραγματοποιηθούν νέες  συμπληρωματικές πληρωμές για τα συνδεδεμένα καθεστώτα ενίσχυσης έτους 2015, ύψους 198 χιλ. ευρώ και για την ειδική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 3,8 εκ. ευρώ, καθώς και τη διεπαγγελματική ενίσχυση βάμβακος, ύψους 485 χιλ. ευρώ.

Επίσης θα πιστωθούν εκκρεμότητες πληρωμής ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου έτους 2015 ύψους 403 χιλ. ευρώ. (28-29/7/2016).

Δείτε τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ την Τρίτη 26/7