Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ

του Βασίλη Κόκκαλη, βουλευτή Ν. Λάρισας, ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα τεθεί σε ισχύ η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι άξονες που αφορούν την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα, το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και την τοπική ανάπτυξη, προσδιοριζόμενοι από ποσοτικούς στόχους επίτευξης.

Δεδομένης της αποτύπωσης των ποσοτικών στόχων, η χώρα μας καλείται να τους ορίσει όπου αυτοί απουσιάζουν και να συμμορφωθεί με το ύψος όσων έχουν θεσμοθετηθεί. Στους θεσμοθετημένους ανήκουν η μείωση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, η αύξηση της βιολογικής γεωργίας, η ανάδειξη της βιοποικιλότητας και η ψηφιοποίηση της υπαίθρου, στόχοι για τους οποίους οι οικολογικές πρακτικές που θα υποστηρίζονται χρηματοδοτικά θα έχουν καταληκτικό ορίζοντα επίτευξής τους το 2030, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και νωρίτερα.

Η επίτευξη των ποσοτικών στόχων απαιτεί άμεση και επείγουσα προσαρμογή της Ελλάδας στα νέα δεδομένα, καθώς η υπάρχουσα κατάσταση υπολείπεται των θεσπιζόμενων ποσοστών, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Για να καταστεί εφικτή η ανταπόκρισή μας στις προβλεπόμενες απαιτήσεις, απαιτείται ταχύτητα, αποφασιστικότητα και οργάνωση σε όλο το φάσμα των διαδικασιών και ενεργειών.

Αρχικά, απαιτείται η κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος μέσα από ένα αυστηρά οριοθετημένο επαγγελματικό περίγραμμα, θεσμοθετημένο με τρόπο που δεν επιδέχεται περιθώρια παρερμηνείας, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του να μπορούν να υποστηριχθούν και να επενδύσουν στις εκμεταλλεύσεις τους, ώστε να καταστούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές, εξασφαλίζοντας έτσι την παραμονή τους στον πρωτογενή τομέα.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων, καθώς μόνο μέσα από τη γνώση και την κατάρτιση καθίσταται κατανοητή η ανάγκη υιοθέτησης των νέων τεχνικών και δράσεων που απαιτούνται για την επαγγελματική τους επιτυχία και εξέλιξη.

Απαιτείται η εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας και υπαίθρου, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει αναδειχθεί η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα για την αποκατάσταση της ισορροπίας της φύσης, των συστημάτων τροφίμων και της βιοποικιλότητας, σημεία στα οποία η χώρα μας υπερτερεί και είναι ευκαιρία να τα αναδείξει, ώστε να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η στρατηγική της νέας ΚΑΠ θα καθορίσει τη νέα πολιτική και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων με παράλληλη στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Στις προτεραιότητές της πρέπει να περιλαμβάνονται η αγαστή και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα του πρωτογενούς τομέα, μέσα από καινοτόμες ξεκάθαρες και στοχευμένες δράσεις, βασιζόμενες στο τρίπτυχο γνώση, συνεργασία και υποστήριξη.