«Πολεμοενισχύσεις»: Τι πληρώνουν και σε ποια προϊόντα οι χώρες της ΕΕ

Ενίσχυση 15 ευρώ ανά πρόβατο η Ισπανία, έως 10,7 ευρώ/στρέμμα για λιπάσματα η Πολωνία

Στις 22 Μαρτίου, η Κομισιόν έθεσε σε ισχύ ένα Πλαίσιο Προσωρινής Κρίσης, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα με κοινοτικά και κρατικά κονδύλια για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Η επιλογή των τομέων στήριξης αφέθηκε στην ευχέρεια των κυβερνήσεων του κάθε κράτους.

Ωστόσο, ξεκάθαρη είναι η πρόθεση της πλειονότητας των κρατών να στηρίξουν τον κτηνοτροφικό τομέα, επιλέγοντας τις εκτροφές που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού δυναμικού τους. Ενισχύσεις χορηγήθηκαν και για την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων.

Ελλάδα: Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, έχει δεσμευθεί και καταβληθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του ποσό 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων όλων των εκτροφών, εφόσον διαθέτουν παραστατικά δαπανών για αγορά ζωοτροφών. Ήδη, πραγματοποιήθηκε μια πληρωμή τη Μεγάλη Τρίτη (19/4), ενώ αναμένεται και συμπληρωματική πληρωμή. Εκκρεμεί το μέτρο στήριξης για την αγορά λιπασμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί το ακριβές ποσό ενίσχυσης. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η στήριξη για τα λιπάσματα θα κυμαίνεται από 25 έως 75 εκατ. ευρώ.

Γερμανία: Στις 19/4, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μέτρα στήριξης της Γερμανίας. Η χώρα επέλεξε να δώσει ένα «κολοσσιαίο» ποσό, προϋπολογισμού 20 δισ. ευρώ, για το σύνολο των επιχειρήσεων που υπέστησαν τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αγροδιατροφικές. Το ποσό χορηγείται με επτά διαφορετικές μορφές (άμεσες ενισχύσεις, φορολογικά οφέλη, επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια, επενδυτικά κεφάλαια και «υβριδική» χρηματοδότηση). Σε ό,τι αφορά τις άμεσες επιχορηγήσεις, κάθε δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί έως 35.000 ευρώ, αν δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα, ενώ για άλλους τομείς η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 400.000 ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται στήριξη στις επιχειρήσεις για την αύξηση του κόστους της ενέργειας.

Πολωνία: Στις 20/4 η Κομισιόν ενέκρινε το εντυπωσιακού προϋπολογισμού κονδύλι των 836 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των Πολωνών αγροτών ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις της αύξησης του κόστους παραγωγής και ιδιαίτερα της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ενίσχυση που χορηγείται ανέρχεται σε: 1) έως 10,7 ευρώ/στρέμμα γεωργικής γης και 2) έως 5,35 ευρώ/στρέμμα βοσκότοπου. Επίσης, προβλέπεται στήριξη για την αύξηση του κόστους της ενέργειας.

Ισπανία: Στις 28/4 η Κομισιόν ενέκρινε τα μέτρα στήριξης της Ισπανίας. Η μεσογειακή χώρα επέλεξε να στηρίξει τη γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η ενίσχυση χορηγήθηκε ως αντιστάθμισμα στην αύξηση κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, των ζωοτροφών και των καυσίμων ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Για τον σκοπό αυτόν, χορηγεί στους αγελαδοτρόφους: 1) για τις πρώτες 40 αγελάδες, ενίσχυση ίση με 210 ευρώ ανά κεφάλι, 2) από 41 έως 180 αγελάδες, ενίσχυση 140 ευρώ και 3) για κάθε αγελάδα πάνω από 180 κεφάλια, 100 ευρώ ανά ζώο. Στους προβατοτρόφους χορηγεί 15 ευρώ ανά κεφάλι, ενώ στους αιγοτρόφους 10 ευρώ ανά κεφάλι.

Ιταλία: Στις 25/4 η Κομισιόν ενέκρινε τη χορήγηση πακέτου στήριξης ύψους 50 εκατ. ευρώ για την ιταλική περιφέρεια Φρίουλι – Βενέτσια – Τζούλια, ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η στήριξη αφορά τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της δασοκομίας και των ιχθυοκαλλιεργειών.

Στόχος η ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους ανωτέρω τομείς (πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση ή μάρκετινγκ). H ανώτατη προβλεπόμενη ενίσχυση είναι 35.000 ευρώ για τις γεωργικές επιχειρήσεις και έως 400.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε άλλους τομείς.