Η πορεία της χρήσης δορυφορικών δεδομένων για τον έλεγχο των στρεμματικών ενισχύσεων

Τα οφέλη για τους αγρότες

Η πορεία της χρήσης δορυφορικών δεδομένων για τον έλεγχο των στρεμματικών ενισχύσεων

Τη μέχρι τώρα πορεία της χρήσης δορυφορικών δεδομένων για τον έλεγχο των στρεμματικών ενισχύσεων καταγράφει με έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη. Ήδη, από το 2018 τα κράτη-μέλη έχουν λάβει το πράσινο φως για τη χρήση νέων τεχνολογιών, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους φυσικούς ελέγχους στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με ένα σύστημα αυτοματοποιημένων ελέγχων στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ.

Τον Μάιο του 2018, ο οργανισμός πληρωμών στην Ιταλία άρχισε να χρησιμοποιεί τη νέα προσέγγιση για τους ελέγχους του σε μία επαρχία (Foggia στην Απουλία). Το παράδειγμα της Ιταλίας ακολούθησαν και άλλες περιφέρειες. Η Ελλάδα, μαζί με άλλα εννέα κράτη-μέλη, εφαρμόζουν πιλοτικά ελέγχους μέσω παρακολούθησης, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό έργο NIVA, το οποίο στοχεύει να αναπτύξει ένα οικοσύστημα καινοτομίας για τον εκσυγχρονισμό των ΟΣΔΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα οφέλη από τη χρήση δορυφορικών δεδομένων

Στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη «Χρήση νέων τεχνολογιών απεικόνισης για την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», παρουσιάζονται τα οφέλη από τη νέα προσέγγιση παρακολούθησης.

Συγκεκριμένα, καταγράφει ότι η μέθοδος αυτή βοηθά τους γεωργούς να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις, καθώς με την προσέγγιση των ελέγχων βάσει παρακολούθησης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη νέες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και, ως εκ τούτου, προσφέρονται στους γεωργούς περισσότερες ευκαιρίες να διορθώσουν τις αιτήσεις τους πριν από την οριστικοποίησή τους.

Επίσης, με τη μείωση του αριθμού των επιτόπιων επισκέψεων μειώνονται ταυτόχρονα και η επιβάρυνση των γεωργών και το κόστος για τον οργανισμό πληρωμών. Η χρήση των δορυφορικών δεδομένων μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί και για τη διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας.