Πορτογαλία: Συνεχίζει να βάζει επενδυτές από το «παράθυρο» στην ΕΕ μέσω της γεωργίας

Το επίμαχο καθεστώς της «χρυσής βίζας» μετατοπίζεται από τα οικιστικά ακίνητα στην αγροτική γη

Πριν από μερικούς μήνες, η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωνε την κατάργηση του ισχύοντος καθεστώτος για το πρόγραμμα «Golden Visa», σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Η λεγόμενη «χρυσή βίζα», η οποία έτρεχε με αυτήν τη μορφή από το 2012, είχε εξασφαλίσει πορτογαλική άδεια παραμονής σε περίπου 12.000 πλούσιους αλλοδαπούς -κυρίως από Κίνα- έναντι του αντιτίμου των 500.000 ευρώ έκαστος. Το μέτρο είχε αποφέρει αρκετά δισεκατομμύρια στα πορτογαλικά ταμεία και είχε συντελέσει στην αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα, παραχωρώντας πρόσβαση στην αγορά ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς. Ωστόσο, αποτελούσε και μια πύλη νόμιμης εισόδου για ξένα συμφέροντα και άτομα που μπορεί να είχαν αποκομίσει κεφάλαια μέσω παράνομων δραστηριοτήτων, γεγονός που είχε εγείρει πιέσεις από την ΕΕ.

Παρότι οι ανωτέρω επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούν παρελθόν, η Πορτογαλία προσπαθεί να παραμείνει επενδυτικά ελκυστική μέσω της αλλαγής του προσανατολισμού της «χρυσής βίζας» με κατεύθυνση τη γεωργία. «Οι γεωργικές γαίες προαλείφονται ως η εναλλακτική των επενδύσεων σε οικιστικά ακίνητα μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες αλλαγές στη νομοθεσία για το πρόγραμμα “Golden Visa” της Πορτογαλίας, καθώς οι επενδυτές καλούνται να απευθυνθούν σε επενδυτικά ταμεία όπως τα Pela Terra και Terra Nova», αναφέρει ο Jonathan Boyd, ιδιοκτήτης και εκδότης των InvestmentEurope και International Investment.

Το ταμείο αγροτικής γης Pela Terra είναι ένα ιδιωτικό ταμείο μετοχικού κεφαλαίου υπό τη διαχείριση της STAG Management SCR SA, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της πορτογαλικής επιτροπής αγοράς τίτλων (CMVM). «Το ταμείο ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί την αγορά ποιοτικής γεωργικής γης και χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα συμβόλαια για να “κλειδώσει” ένα σταθερό ποσοστό εισοδήματος από ενοίκια από μεγάλης κλίμακας φορείς εκμετάλλευσης, ενώ επίσης κεφαλαιοποιεί την ανατίμηση της αξίας της γης» σημειώνει ο Boyd.

Το γεωργικό ταμείο Pela Terra προσφέρει στα μέλη του πρόσβαση τόσο σε επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις, όσο και στην πορτογαλική Golden Visa. «Από τον Ιούλιο του 2023, είμαστε μία από τις λίγες εναπομείνασες επιλογές που συμμορφώνονται με τη νέα νομοθεσία για τη Χρυσή Βίζα της Πορτογαλίας» αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ταμείου. «Μια επένδυση στο Pela Terra Farmland Fund σάς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για πορτογαλική υπηκοότητα μέσα σε μόλις 5 χρόνια. Ενώ άλλες πλατφόρμες επενδύσεων σε γεωργική γη μπορεί να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, η Pela Terra μπορεί να σας χορηγήσει βίζα για να ζήσετε στην Πορτογαλία. Αυτή είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για εσάς, εάν αναζητάτε είσοδο στην Ευρώπη».

Το αντίστοιχο ταμείο Terra Nova προσφέρεται από τη διαχειρίστρια περιουσιακών στοιχείων της ιβηρικής γεωργίας Terraverde Capital, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος, με την Quandrantis Capital ως διαχειρίστρια των κεφαλαίων. «Η Πορτογαλία δεν φορολογεί τα κέρδη που δημιουργούνται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, σύμφωνα την Terra Nova», αναφέρει ο Boyd.

Επικαλούμενα τους νέους κανόνες, αμφότερα τα ταμεία εξακολουθούν να υποδεικνύουν ως ελάχιστη επένδυση τα 500.000 ευρώ για την απόκτηση πρόσβασης στο πρόγραμμα Golden Visa. Έτσι, οι ξένοι επενδυτές μάλλον θα συνεχίσουν να εισβάλλουν από το «παράθυρο» στην ΕΕ και τη ζώνη του Σένγκεν μέσω της πορτογαλικής γεωργίας.