Πώς η Φινλανδία ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα

Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης προς την επίτευξη της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα είναι μία πρόκληση που αφορά όλους τους αγρότες. Ωστόσο, οι νέοι αναγνωρίζονται ως εκείνοι που έχουν τις περισσότερες δεξιότητες να εφαρμόσουν ευρέως την ευφυή γεωργία στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Παρά τη δυναμική, όμως, που διαθέτουν, δεν υποστηρίζονται από τις κατάλληλες ευκαιρίες και πρακτικές για την υιοθέτηση και την εφαρμογή της τεχνολογίας, με σκοπό την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έργο SmartAgriHub, οι νέοι είναι οι τελικοί χρήστες των νέων τεχνολογιών, αλλά και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να οικοδομηθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική υποστήριξης και ενσωμάτωσης των νέων στις αναπτυξιακές διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή της καινοτομίας.

Υπάρχει, επίσης, ανάγκη να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ πολλών διαφορετικών εταίρων, να εντοπιστεί και να δημιουργηθεί μια συνεχής διαδικασία ανάπτυξης υπηρεσιών. Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρείες στον τομέα της αγροδιατροφής και της πληροφορικής, επιχειρήσεις και επενδυτές, πρέπει επίσης να συμμετάσχουν καλύτερα στη διαδικασία. Πρέπει, δηλαδή, να οικοδομηθούν συνέργειες μεταξύ των ενδιαφερομένων και των νέων.

Ένα τέτοιο παράδειγμα, όπως παρουσιάζεται από το SmartAgriHub, είναι αυτό του Ινστιτούτου Βιοοικονομίας στη Tarvaala της Φινλανδίας, το οποίο είναι τμήμα του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών JAMK.

Το Ινστιτούτο, εκτός από την υποστήριξη στον τομέα της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας, δημιούργησε το 2021 έναν κόμβο καινοτομίας (Agriculture & Bioeconomy Digital Innovation Hub), που συγκεντρώνει ειδικούς και επαγγελματίες στον τομέα της γεωργίας για την επίλυση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης. Μέσω των υπηρεσιών, νέοι αγρότες, επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και εταιρείες τεχνολογίας συνεργάζονται για την παροχή λύσεων σε κοινές προκλήσεις μέσω μίας πολυπαραγοντικής προσέγγισης.

Ο κόμβος καινοτομίας παρέχει πρακτικές λύσεις, με στόχο την προώθηση και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης.

Επιδεικτικό αγρόκτημα
και φόρουμ φοιτητών

Στην επίτευξη των παραπάνω συμβάλλει και η πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών που δημιουργούνται από τους φοιτητές του πανεπιστημίου ως απάντηση στα προβλήματα που τίθενται από τον κόμβο καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Tarvaala έχει δημιουργηθεί ένα πειραματικό αγρόκτημα με πραγματικές αγροτικές συνθήκες για τη δοκιμή και την επίδειξη αυτών των τεχνολογιών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές εμπλέκονται στην αγροτική διαδικασία και αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες των αγροτών. Ο κόμβος, επίσης, λόγω της απουσίας επιχειρηματικών φόρουμ για φοιτητές στον τομέα της αγροδιατροφής ετοιμάζει πάνελ συζητήσεων και εκδηλώσεων για την άμεση εμπλοκή των νέων επιστημόνων στον αγροτικό τομέα και την επαφή τους με τους αγρότες.