Πώς οι κλιματικές προβλέψεις μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σιταριού

Αξιόπιστες προβλέψεις για την ανθοφορία του σιταριού, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και τα καιρικά δεδομένα, τα οποία είναι παράγοντες εμφάνισης ασθενειών, μπορούν να προσφέρουν τα συστήματα πρόβλεψης καιρού, όπως οι τηλεμετρικοί σταθμοί στο χωράφι.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών (JRC) μελέτησε συγκεκριμένα το σύστημα εποχικής πρόβλεψης που διευθύνεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετεωρολογικών Προβλέψεων καιρού. Η έρευνα του JRC εξέτασε την ακρίβεια της πρόβλεψης του καιρού στον κύκλο ανάπτυξης του σιταριού. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου η σπορά πραγματοποιείται συνήθως νωρίτερα από ό,τι στη Νότια, οι προβλέψεις για την ανθοφορία του σιταριού είναι αξιόπιστες ήδη από τον Νοέμβριο, μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, όπως καταγράφει η έρευνα.

Στις υπόλοιπες περιοχές, η ακρίβεια των προβλέψεων αυξάνεται, καθώς πλησιάζει το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Οι συντάκτες της μελέτης προτείνουν, επίσης, ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να βασίζονται σε ακριβείς καιρικές προβλέψεις για τη χάραξη στρατηγικών σταθεροποίησης της αγοράς, προκειμένου να αποτρέψουν τις ξαφνικές αυξήσεις των τιμών.

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι προγνώσεις καιρού που σχετίζονται με τις καλλιέργειες γίνονται όλο και πιο δύσκολες, καθώς τα ακραία γεγονότα, όπως οι ξηρασίες ή οι έντονες βροχοπτώσεις, γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μελέτη εξέτασε, επίσης, την ικανότητα πρόβλεψης σχετικά με τέτοια φαινόμενα. Το σύστημα εντόπισε τα φαινόμενα ξηρασιών, ενώ το 2018 κατέγραψε με επιτυχία φαινόμενα ξηρασίας και υγρασίας, που εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγρότες να προστατευτούν.

Προτάσεις για τη βελτίωση των προβλέψεων

Οι επιστήμονες πίσω από τη μελέτη έχουν μια σειρά συστάσεων για περαιτέρω βελτίωση των κλιματικών προβλέψεων για τις καλλιέργειες:

✱ Προσομοιώσεις πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης μπορούν να ενισχύσουν τις προβλέψεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

✱ Η στενότερη συνεργασία με τους αγρότες θα μπορούσε επίσης να είναι επωφελής.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας αγροτών και ερευνητών είναι η πλατφόρμα Clisagri, όπως καταγράφει το JRC, το οποίο χρησιμοποιείται από την ομάδα παρακολούθησης των γεωργικών πόρων του οργανισμού για την ενίσχυση των καιρικών προβλέψεων. Όπως αναφέρει η ομάδα, η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με τη βοήθεια αγροτών και γεωπόνων, οι οποίοι έδωσαν χρήσιμες συμβουλές για το πώς τα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τις αποδόσεις, τις ασθένειες των καλλιεργειών, την αποθήκευση και τη λίπανση.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γίνει σύγκριση των δεδομένων που καταγράφονται από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα σχετικά με τις προβλέψεις του καιρού και το πώς αυτές επηρεάζουν την παραγωγή του σιταριού.