Νέοι Αγρότες: Ποσοστό ιδιοκτησίας, μόνιμη κατοικία, σπουδές και επιχειρηματικό σχέδιο «διαβατήριο» για την ένταξη – Όλη η βαθμολόγηση

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 έχει θέσει το ΥΠΑΑΤ τη βαθμολογία  για την 3η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τη βαθμολόγηση που έχει αναρτηθεί, για να κριθεί ένας υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να συγκεντρώσει ως ελάχιστη βαθμολογία το 45% της μέγιστης βαθμολογίας, δηλαδή 45/100.

Το υψηλότερο ποσοστό βαρύτητας που ανέρχεται στο 17% μπορεί να συγκεντρώσει το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο πρέπει να συμβάλει στους στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών.

Στο 12% ανέρχεται η βαρύτητα του κριτηρίου σύμφωνα με το οποίο αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης, τι τιμές του εν λόγω κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας.

Μεγάλη είναι η βαρύτητα (10%) του κριτηρίου σύμφωνα με το οποίο αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα. Ειδικότερα, η βαθμολογία αυξάνεται με βάση την παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση). Εάν για παράδειγμα είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ, ο υποψήφιος «πιάνει» 50 μονάδες, εάν  είναι ίση ή μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ, 100 μονάδες.

Τόπος μόνιμης κατοικίας

Επιπλέον μοριοδότηση λαμβάνουν οι υποψήφιοι που ζουν :

  • σε νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές
  • σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους

Επιπλέον πριμοδοτούνται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο) και ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά
την προδημοσίευση της βαθμολογίας της 3ης πρόσκλησης