Ποταμός Βέργας: Επιπλέον έργα για αντιπλημμυρική προστασία

Συμπληρωματικές αντιπλημμυρικές εργασίες θα εκτελεστούν στον ποταμό Βέργα στη Βουπρασία, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερχείλισης και πλημμύρας στην περιοχή.

Λόγω των επαναλαμβανόμενων πλημμυρικών φαινομένων που απειλούν οικισμούς και αγροτικές εκτάσεις από τυχόν υπερχείλιση του ποταμού Βέργα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για δραστική παρέμβαση στον ποταμό, καθώς ο απλός καθαρισμός από φυτικά και φερτά υλικά διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί.

Μάλιστα, μετά τις τελευταίες θεομηνίες, καταστράφηκαν πλήρως τα αναχώματα σε τουλάχιστον τρία σημεία στην κοίτη του ποταμού Βέργα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις με συνεπακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.

Ως εκ τούτου, εκτιμήθηκε ότι, ειδικά για τον ποταμό Βέργα απαιτείται εκβάθυνση της κοίτης τουλάχιστον κατά 2-3 μ. βάθος, μέσου πλάτους περί των 35-40 μ. στο μήκος των 6.000 μέτρων περίπου, από ΕΟ Πύργου Πατρών και κατάντη μέχρι την εκβολή του στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, καθώς και κατασκευή-ενίσχυση των υφισταμένων αναχωμάτων, καθώς και του κατά μήκος αναβαθμού (μπαγκίνας).

Η πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Νάνσυ Παναγιωτοπούλου, εισηγήθηκε τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης, ύψους 578.431 ευρώ, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Συμβούλιο και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της κύριας εργολαβίας καθαρισμού-συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους.