Πότε πρέπει να γίνουν επαγγελματίες αγρότες οι επιλαχόντες νέοι αγρότες που εγκριθήκαν;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Πότε πρέπει να γίνουν επαγγελματίες αγρότες οι επιλαχόντες νέοι αγρότες που εγκριθήκαν;

 

Ηδέσμευση της ένταξης στο καθεστώς του επαγγελματία αγρότη πρέπει να καλυφθεί εντός 24 μηνών από την εγγραφή στο ΜΑΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι επειδή στους περισσότερους νέους αγρότες η εγγραφή αυτή έγινε το διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2016, η επίτευξη της δέσμευσης λήγει το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Όμως, επειδή για το 2018 θα πρέπει να ελεγχθεί το φορολογικό έτος του 2018, αυτό θα γίνει βάσει της δήλωσης του 2018 που θα υποβληθεί το 2019. Επομένως, εντός του 2018, τόσο οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν το 2017 όσο και αυτοί που εγκρίθηκαν το 2018 θα πρέπει να έχουν αγροτικά εισοδήματα μεγαλύτερα των εξωαγροτικών εισοδημάτων.

Φυσικά, εξυπακούεται ότι το ίδιο διάστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ με την ιδιότητα των αγροτών, καθώς και να δηλώνουν κάθε χρόνο την εκμετάλλευσή τους στο ΟΣΔΕ.

-Διαφήμιση-