Πότε ξεκινούν οι εγγραφές των επιτυχόντων υποψηφίων στα ΙΕΚ του ΕΛΓΟ

Ξεκινούν από την Πέμπτη 24 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οι εγγραφές των επιτυχόντων υποψήφιων καταρτιζόμενων από το παράλληλο μηχανογραφικό στα ΙΕΚ του Οργανισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι εγγραφές θα διαρκέσουν ως την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023.
 
Επίσης, οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν και Αίτηση Εγγραφής στο ΙΕΚ επιτυχίας τους καθώς με τον τρόπο αυτό οριστικοποιείται η εγγραφή τους. Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, αυτόματα θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν
Για την παροχή δωρεάν Σίτισης και Στέγασης θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση (σίτισης – στέγασης).
 
Όλες οι αιτήσεις και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο ΙΕΚ επιτυχίας. Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το ΙΕΚ επιλογής τους, τόσο για το χρονικό διάστημα υποβολής της Αίτησης Εγγραφής, όσο για τα σχετικά δικαιολογητικά.
 
Όπως τονίζει ο Οργανισμός: «απαγορεύεται η εγγραφή υποψηφίου ταυτόχρονα σε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ».
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε απευθυνθείτε στα ΙΕΚ του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://iekelgo.com.