Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Πότε περίπου αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης;

Γιώργος από Λαμία

Γρίφος για δυνατούς λύτες, που έχει προκαλέσει σωρεία ερμηνειών και αντεγκλήσεων. Μια ανεπίσημη ημερομηνία που έχει ακουστεί από τη Διαχειριστική Αρχή αναφέρει τον Ιούλιο του 2019, αλλά αρκετοί στην αγορά θεωρούν ανέφικτη την επίτευξή της με πιθανότερη ημερομηνία τις αρχές του 2020. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις δυνατότητες των ΔΑΟΚ και ίσως το κρίσιμο σημείο να είναι η χρήση τεχνικής βοήθειας και εξειδικευμένων αξιολογητών από τις περιφέρειες. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο όγκος των φακέλων όσο και η πολυπλοκότητα στην αξιολόγησή τους κάνει εξαιρετικά δύσκολο το έργο των αξιολογητών. Μία ακόμα λύση που έχει προταθεί είναι η σταδιακή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπου περιφέρειες με μικρότερο όγκο αιτήσεων να ανακοινώνουν πιο γρήγορα αποτελέσματα από άλλες, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία. 

-Διαφήμιση-