Πότε θα ολοκληρωθεί το πρόγραµµα Νέων Αγροτών;

Γνωρίζετε πότε θα ολοκληρωθεί το πρόγραµµα Νέων Αγροτών; Το 2020 ή το 2021;

Άρτεµις από Ναύπακτο

Για όσους δικαιούχους εντάχθηκαν µέχρι και τον Ιούνιο του 2018, ως πρώτο έτος ελέγχου ορίζεται το χρονικό διάστηµα που αφορά η ΕΑΕ του 2018 και ως τελευταίο έτος το χρονικό διάστηµα που αφορά η ΕΑΕ του 2020 ή 2021 (ανάλογα µε το αν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο είναι 3ετές ή 4ετές). Για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν µετά την 1η Ιουλίου του 2018, ως πρώτο έτος ελέγχου ορίζεται το χρονικό διάστηµα που αφορά η ΕΑΕ του 2019 και ως τελευταίο έτος το χρονικό διάστηµα που αφορά η ΕΑΕ του 2021 ή 2022 (ανάλογα µε το αν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο είναι 3ετές ή 4ετές).