Πότε πληρώνονται τα Αγροπεριβαλλοντικά – Τα ποσά ανά Μέτρο

Στα 220-250 εκατ. ευρώ περίπου εκτιμάται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα ανέλθει το συνολικό ποσό των πληρωμών για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των Βιολογικών, που πρόκειται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τον Οργανισμό, στις 30 Νοεμβρίου 2022 αναμένεται να δοθεί η εντολή ώστε σταδιακά και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, να ξεκινήσει η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ποσά

Με βάση τις πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ποσά που πρόκειται να καταβληθούν κατανέμονται ως εξής:

✱ Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία»: Εκτιμάται ότι θα ανέλθει από 150 εκατ. ευρώ έως 180 εκατ. ευρώ.

✱ Δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού»: Το ποσό εκτιμάται να ανέλθει στα 60 εκατ. ευρώ περίπου.

✱ Δράση 10.1.8 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων»: Το ποσό πληρωμής θα ανέλθει σε περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

✱ Δράση 10.1.9 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών»: Το ποσό υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ.

✱ Δράση 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»: Το ποσό εκτιμάται να ανέλθει σε 1,2 εκατ. ευρώ.

✱ Για τις τρεις δράσεις 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.2 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» και 10.1.3 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας», το συνολικό ποσό εκτιμάται στα 1,5 εκατ. ευρώ.