Πότε και ποιοι πληρώνονται τις πρώτες Συνδεδεµένες Ενισχύσεις

✱ Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν τις ενισχύσεις τους ✱ Κρίσιμες οι υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό των τιμών

Την περσινή συνταγή για την πληρωμή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων αναμένεται να ακολουθήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαντλώντας δηλαδή το χρονικό πλαίσιο δυνατοτήτων του. Αυτό σημαίνει ότι και φέτος οι δικαιούχοι παραγωγοί θα περιμένουν μετά τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να λάβουν τις ενισχύσεις τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», ο προγραμματισμός των πληρωμών δεν έχει μέχρι αυτήν τη στιγμή προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια: είτε οι πρώτες πληρωμές Συνδεδεμένων να πραγματοποιηθούν γύρω στις 18 Μαρτίου, είτε στις αρχές της εβδομάδας που ακολουθεί, δηλαδή γύρω στις 21 Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρώτες πληρωμές αναμένονται το διάστημα από τις 18 Μαρτίου και σίγουρα πριν από την 25η Μαρτίου. Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι και πέρσι οι πρώτες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις καταβλήθηκαν παραμονή της Εθνικής Επετείου, στις 24 Μαρτίου 2021. Τότε πληρώθηκε συνολικά ποσό ύψους 239.440.088,22 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορούσε συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τις αιτήσεις 2020.

Κάπως έτσι θα εξελιχθεί και η πληρωμή που έρχεται, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, χωρίς να αποκλείεται και η χορήγηση υπολοίπων της Βασικής, του Πρασινίσματος και της Ενίσχυσης για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας του έτους 2021.

Καλλιέργειες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο πακέτο των Συνδεδεμένων έτους 2021, που πρώτες θα πληρωθούν τον Μάρτιο, περιλαμβάνονται η Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος και οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την καλλιέργεια:

✱ Σκληρού Σίτου
✱ Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών
✱ Βρώσιμων οσπρίων
✱ Καρπών με κέλυφος
✱ Μήλων
✱ Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών
✱ Ζαχαρότευτλων
✱ Σπαραγγιού

Επιπλέον, προγραμματίζεται η πληρωμή των ενισχύσεων για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους έτους 2021. Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις για:

✱ Τη διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων
✱ Εσπεριδοειδή στα Νησιά Χίος, Σάμος και στις ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου
✱ Φασόλι, βρώσιμο λαθούρι και φάβα
✱ Γεώμηλο
✱ Κριθάρι Λήμνου
✱ Αγκινάρα Τήνου

Τιμές ενίσχυσης

Βασική προϋπόθεση, βέβαια, για την πραγματοποιηθεί η πληρωμή είναι προηγουμένως να υπογραφούν οι υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα καθορίζεται η τιμή ενίσχυσης των προϊόντων.

Προς το παρόν, τα δεδομένα που υπάρχουν στηρίζονται στις ενδεικτικές τιμές που έχουν δοθεί για τις Συνδεδεμένες του έτους 2021, γεγονός που δεν προδικάζει τα τελικά ακριβή ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Πιο αναλυτικά:

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος: Με βάση το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 74,93 ευρώ/στρέμμα (749,38 ευρώ/εκτάριο) για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης. Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2020, λόγω υπέρβασης του πλαφόν, η τιμή ήταν μειωμένη.

Σκληρό Σιτάρι: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 11.563.931 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 4,62 ευρώ/στρέμμα. Για το έτος 2020, η ενδεικτική τιμή ήταν στα 4,7 ευρώ/στρέμμα, ενώ τελικά η τιμή καθορίστηκε στα 7,2 ευρώ/στρέμμα.

Βρώσιμα Όσπρια: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 4.701.737 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 28,49 ευρώ/στρέμμα. Για το 2020, η ενδεικτική τιμή ήταν στα 28,9 ευρώ/στρέμμα, αλλά η τελική τιμή καθορίστηκε στα 17,6 ευρώ/στρέμμα.

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 6.582.432 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 16,45 ευρώ/στρέμμα. Για το έτος 2020, η ενδεικτική τιμή ήταν 16,7 ευρώ/στρέμμα, με την τιμή να καθορίζεται τελικά στα 7,7 ευρώ/στρέμμα.

Πρωτεϊνούχα Σανοδοτικά Ψυχανθή: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 24.871.396 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 26,303 ευρώ/στρέμμα. Για το έτος 2020, η ενδεικτική τιμή ήταν στα 26,7 ευρώ/στρέμμα, αλλά η τελική τιμή καθορίστηκε στα 11,9 ευρώ/στρέμμα.

Σπαράγγι: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται σε 915.478 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 48,18 ευρώ/στρέμμα. Για το έτος 2020, η ενδεικτική τιμή ήταν στα 48,9 ευρώ/στρέμμα, αλλά η τελική τιμή καθορίστηκε στα 60,96 ευρώ/στρέμμα.

Ζαχαρότευτλα: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 2.342.183 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 40,28 ευρώ/στρέμμα. Για το έτος 2020, η ενδεικτική τιμή ήταν στα 57,5 ευρώ/στρέμμα, αλλά η τελική τιμή καθορίστηκε στα 175 ευρώ/στρέμμα.

Καρποί με Κέλυφος: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 3.854.843 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 13,38 ευρώ/στρέμμα. Για το έτος 2020, η ενδεικτική τιμή ήταν στα 13,6 ευρώ/στρέμμα, αλλά η τελική καθορίστηκε στα 10,2 ευρώ/στρέμμα.

Μήλα: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 3.854.843 ευρώ, με την ενδεικτική τιμή στα 45,94 ευρώ/στρέμμα. Για το έτος 2020, η ενδεικτική τιμή ήταν στα 46,6 ευρώ/στρέμμα, αλλά η τελική καθορίστηκε στα 43,3 ευρώ/στρέμμα.