Πότε θα πληρωθούν οι νέοι αγρότες και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 112;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Μήπως γνωρίζετε πότε θα πληρωθούν οι νέοι αγρότες και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 112;

Ιωάννα, Λευκάδα

Εχει επιταχυνθεί η διαδικασία πληρωμής όλων των νέων αγροτών του Μέτρου 112 το τελευταίο διάστημα. Όμως, για περισσότερες πληροφορίες, καλύτερα να απευθυνθείτε στη ΔΑΟΚ της περιοχής σας.

-Διαφήμιση-