Πότε ξεκινάει η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Πότε ξεκινάει η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης;

Γιάννης από Μυτιλήνη

Καλή ερώτηση, την οποία μάλλον πρέπει να την απευθύνετε στη ΔΑΟΚ σας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα, από το ΥΠΑΑΤ έχει αποσταλεί ο σχετικός οδηγός αξιολόγησης στις ΔΑΟΚ, έχει αναπτυχθεί το αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα αξιολόγησης, ενώ σε ορισμένες περιφέρειες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του μητρώου αξιολογητών. Καθώς το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις περιφέρειες, εναπόκειται πλέον στις ίδιες η ολοκλήρωση της αξιολόγησής των Σχεδίων Βελτίωσης. Σε κάθε περίπτωση, έχει δοθεί ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης το τέλος Ιουνίου του 2019.

-Διαφήμιση-