Πρακτικές εφαρμογές υδρολίπανσης σε καλαμπόκι και βαμβάκι

του Βασίλη Πόρρου, γεωπόνου

Όταν αναφερόμαστε στον όρο υδρολίπανση, εννοούμε τη χρήση θρεπτικών στοιχείων για την ανάπτυξη των φυτών μέσω του αρδευτικού δικτύου. Διαφοροποιούμαστε από τον γενικό ορισμό των λιπάνσεων, διότι τα θρεπτικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι ευδιάλυτα στο νερό και κυρίως βρίσκονται σε υγρή, αλλά και κρυσταλλική μορφή.

Για την ορθή χρήση των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και μας δίνει τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό, ώστε να επιτύχουμε υψηλές αποδόσεις με χαμηλότερο κόστος και παράλληλα να προστατεύσουμε το περιβάλλον και κυρίως τα υπόγεια ύδατα.

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν σε σύγκριση με τα εδαφικά λιπάσματα είναι πολύ σημαντικά και εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές, μπορούν να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό. Μέσα από την ορθή διαχείριση γίνεται καλύτερα η χορήγηση θρεπτικών στοιχείων, διότι εφαρμόζεται στοχευμένα στην περιοχή του ριζικού συστήματος, διασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη αξιοποίησή τους από τα φυτά.

Με τα αρδευτικά συστήματα που τα εφαρμόζουμε, έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε καλύτερη ομοιομορφία κατά μήκος της καλλιέργειας, με ορθή διαχείριση και σταθερή ροή. Ο χρόνος εφαρμογής είναι σημαντικός για μια καλλιέργεια και με τα αντίστοιχα θρεπτικά στοιχεία, μπορούμε να παρέμβουμε στα κρίσιμα σημεία ανάπτυξης των φυτών, γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.

Τέλος, με τη χρήση της υδρολίπανσης μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ο χρόνος του παραγωγού, σε σύγκριση με την παραδοσιακή εδαφική λίπανση, διότι οι απαιτήσεις ως προς την εφαρμογή είναι ελάχιστες και απαιτούν λιγότερο κόπο.

Εφαρμογές στο καλαμπόκι

Συνήθως, τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα τα χρησιμοποιούμε μετά τη ζιζανιοκτονία που κάνουμε στο καλαμπόκι και αφού έχουμε απλώσει τον σταλακτηφόρο αγωγό. Η έναρξη εφαρμογής ξεκίνα στο 12ο φύλλο του καλαμποκιού και συνεχίζεται έως το ξεστάχυασμα.

Εφόσον έχει γίνει βασική λίπανση κατά τη διάρκεια της σποράς με τις αντίστοιχες μονάδες και ανάλογα και με τις ελλείψεις που έχουμε, κάνουμε εφαρμογή της υδρολίπανσης σε πέντε με έξι δόσεις. Στη βασική λίπανση συνήθως χρησιμοποιούμε 7 έως 8 μονάδες αζώτου, 6 έως 7 μονάδες φωσφόρου και 7 έως 8 μονάδες καλίου. Τις υπόλοιπες 20 μονάδες αζώτου θα πρέπει να τις διαιρέσουμε με τις αντίστοιχες 5-6 υδρολιπάνσεις, ώστε κατά τη διαδικασία της άρδευσης να χορηγήσουμε και τις αντίστοιχες ποσότητες.

Μαζί με τις βασικές μονάδες, και αν μας το επιτρέπουν τα οικονομικά μας, μπορούμε να προσθέσουμε ιχνοστοιχεία και οργανική ουσία, ώστε να βελτιώσουμε τη δομή του εδάφους και να πετύχουμε καλύτερη θρέψη στα φυτά. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στην έλλειψη μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων. Με την κατάλληλη επιλογή των αντίστοιχων σκευασμάτων, μπορούμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις απώλειες στην παραγωγή μας. Η παρουσία αυτών των στοιχείων στο φυτό είναι αναγκαία και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του φυτού.

Εφαρμογή στο βαμβάκι την κρίσιμη περίοδο

Για την κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, απαιτούνται συνολικά 18 μονάδες, εκ των οποίων οι 6 από αυτές πέφτουν κατά τη διάρκεια της βασικής λίπανσης και οι υπόλοιπες 12 μονάδες με τη διαδικασία της υδρολίπανσης, οι οποίες μπορούν να χορηγηθούν σε έως τρεις δόσεις. Ο φώσφορος που χρησιμοποιούμε στη βασική λίπανση φτάνει στις 7 μονάδες και άλλες τόσες μονάδες το κάλιο. Συνήθως ξεκινάμε τη διαδικασία της υδρολίπανσης από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή από την έναρξη της ανθοφορίας. Ο φώσφορος χορηγείται εφόσον υπάρχει πρόβλημα και το κάλιο καλό είναι να χορηγηθεί σε 3 με 4 μονάδες κατά το γέμισμα των καρυδιών.

Ορθή διαχείριση και καλύτερες αποδόσεις

Με την υδρολίπανση έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όχι μόνο στη διαχείριση της ορθής χρήσης των λιπασμάτων, αλλά και στην απόδοσή τους. Πρέπει να γνωρίζουμε τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του λιπάσματος που χρησιμοποιούμε, διότι θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα της υδρολίπανσης. Η ποιότητά τους παίζει σημαντικό ρόλο ως προς τη διαχείριση, αλλά και την απόδοση των φυτών.

Η παρουσία χλωρίου και νατρίου, όπως επίσης και το pH του διαλείμματος, είναι σημαντικοί παράγοντες και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους χρήστες. Η ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη ροή του λιπάσματος μέσα στο νερό.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα θα πρέπει να εφαρμόζονται τρεις με τέσσερις ώρες πριν από την ολοκλήρωση της άρδευσης, ώστε να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, κατευθύνοντας τα θρεπτικά στοιχεία στο κύριο ριζόστρωμα των φυτών, χωρίς να έχουμε σημαντικό ποσοστό έκπλυσης στα χαμηλότερα στρώματα.