Πρακτική ακριβείας για τη βελτίωση της απόδοσης της πατάτας

Μετεωρολογικοί σταθμοί, αναλύσεις καιρού, εικόνες από drone και προγνωστικά μοντέλα είναι τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η επιχειρησιακή ομάδα από τη Σκοτία, Grampian Growers Tuberzone, για την πρόβλεψη της παραγωγής πατάτας.

Στόχος της είναι να βοηθήσει τους αγρότες να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας της πατάτας, μεγιστοποιώντας την απόδοση, την ποιότητα και την αξία της καλλιέργειας. Στην επιχειρησιακή ομάδα συμμετέχουν ομάδες συμβουλευτικής, αλλά και εταιρείες τεχνολογίας μαζί με 28 αγρότες από τον συνεταιρισμό Grampian Growers, που εδρεύει στην Ανατολική Σκοτία και καλλιεργεί την ποικιλία πατάτας Gemson.

Στην παραγωγή αυτών των σπόρων πατάτας, η ημερομηνία κατά την οποία ένας καλλιεργητής σταματά την ανάπτυξη των κονδύλων είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση της αξίας των καλλιεργειών, σύμφωνα με την επιχειρησιακή ομάδα.

Οι ακριβείς προβλέψεις για την ανάπτυξη των κονδύλων μπορούν να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην περιβαλλοντική απόδοση και στη βιωσιμότητα. Πράγματι, το μοντέλο καλλιέργειας μέσω της τεχνολογίας, που δημιουργήθηκε από τον συνεργάτη του έργου SoilEssentials, παρακολουθεί τους αριθμούς των φυτών, την ανάπτυξη και την υγρασία του εδάφους και το συνδυάζει με τις καιρικές πληροφορίες για την πρόβλεψη του μεγέθους των κονδύλων και της απόδοσης.

Η παραπάνω διαδικασία, αλλά και η συμμετοχή των παραγωγών στην επιχειρησιακή ομάδα, έχει ως στόχο να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την παραγωγή.

Ένας εκ των καλλιεργητών που συμμετέχουν στην ομάδα δήλωσε στην EIP-AGRI ότι «το να είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω νέες τεχνολογίες για να βελτιώσω τις γεωργικές μου πρακτικές είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί πρέπει πραγματικά να βρούμε πιο σύγχρονους τρόπους για να βελτιώσουμε τις εμπορεύσιμες αποδόσεις μας και να βελτιώσουμε τα κέρδη μας».